HOME Akumulátory Elektromotory Motory Nabíječky Přijímače RC soupravy Regulátory Serva Stavebnice Vrtule
BAZAR   Download   JAK OBJEDNÁVAT - FAQ   Odkazy   Manuály   Žebříček RC souprav   Kontakt   Email-objednávka

JETI box - návod

ÚVOD - popis a zapojení Jetiboxu

Jetibox je malý přístroj, který lze využít pro mnoho aplikací. Má displej, 4 ovládací tlačítka a 2 vstupní zdířky. Servo nebo propojka od přijímače se zapojuje do zdířky A (3 kolíky) a do zdířky B se zapojí přijímačové aku (2 kolíky).
V případě změny aplikace je nutné odpojit napájecí aku od Jetiboxu a znovu je připojit - požadovanou aplikaci následně vyberte pomocí tlačítek P a L.
Jetibox lze místo aku přijímače napájet i z BEC regulátoru - kabel JR regulátoru zasuneme do zdířky B (impulz = oranžový nebo bílý vodič do neoznačené pozice). K regulátoru následně připojte pohonné akumulátory a zapněte vypínač na regulátoru.

1. Měření šířky impulzů kanálových výstupů přijímače a napětí přijímačových baterií

Potřebujete přijímač a vysílač a také přijímačové akumulátory 4,8-6 V. Akumulátory zapojte do přijímače (nejlépe přes vypínač), přijímač pomoci propojky spojte s Jetiboxem - na přijímači vyberte výstup který chcete zkontrolovat. Zapněte vysílač i aku přijímače. Na displeji Jetiboxu se objeví nápis IMPULS DETECTION - můžeme si přečíst šířku výstupního impulzu v ms a napětí přijímačových akumulátorů.

2. Generátor impulzů pro serva

- lze generovat řídící impulzy pro servo
- lze měřit napájecí napětí serva
Zapojte akumulátory přijímače do Jetiboxu. Pomocí tlačítek L a P zvolte aplikaci IMPULS GENERATION. A teprve až poté připojte servo.
Pomoci tlačítek lze měnit rozsah impulzů pro servo od 1,024 do 2,047 ms - servo se postupně otáčí. Tato aplikace je velmi vhodná pro nastavení neutrální polohy serva bez použítí přijímače a vysílače.
Ovládání tlačítky:
L - impuls se zužuje po 0,001 ms
D - impuls se zužuje po 0,01 ms
N - impulz se rozšiřuje po 0,01 ms
P - impulz se rozšiřuje po 0,001 ms


3. Cyklovač - servotester serv

V aplikaci SERVO CYCLE lze nastavit počet cyklů, výchylku serva a rychlost cyklování. Jetibox tak lze použít jako skvělý servotester k ověření životnosti, zahoření nebo jen funkčnosti serv(a).
Ovládání tlačítky:
N a D - počet cyklů od 10 do 990
L a P - rychlost od 1 do 99
N a D - lze nastavit velikost výchylky (hodnota 100 až 500 od střední hodnoty 1,5 ms)
# - hodnota za tímto znakem udává počet cyklů, které zůstávají do konce testu (potom se na displeji opět objeví nápis SERVO CYCLE)

3. Měření rychlosti serv

SERVO SPEED - pomoci této aplikace zjistíme čas za který přejede servo z jedné polohy do druhé (při chodu naprázdno nebo již namontovaném v modelu).
Šířku impulzu první krajní polohy lze nastavit od 1,024 do 1,400 ms, druhou polohu od 1,600 do 2,047 ms.
Ovládání tlačítky:
N a D - nastavení 1. i 2. krajní polohy
P - přechod na nastavení druhé polohy
Po odstartování měření a jeho dokončení se na displeji objeví výsledný čas serva potřebný k přejezdu z 1. do 2. nastavené polohy v sekundách. Toto měření můžeme několikrát opakovat, případně si nastavit jiné krajní polohy.

5. Nastavení - komunikace s regulátory řady SPIN

Viz: SPIN regulátory - návod

HOME Akumulátory Elektromotory Motory Nabíječky Přijímače RC soupravy Regulátory Serva Stavebnice Vrtule
BAZAR   Download   JAK OBJEDNÁVAT - FAQ   Odkazy   Manuály   Žebříček RC souprav   Kontakt   Email-objednávka