HOME Akumulátory Elektromotory Motory Nabíječky Přijímače RC soupravy Regulátory Serva Stavebnice Vrtule
BAZAR   Download   JAK OBJEDNÁVAT - FAQ   Odkazy   Manuály   Žebříček RC souprav   Kontakt   Email-objednávka


Adresa:

Stanislav Vinklárek - RC dráha
Klokočí 4
753 61 Hranice 4
Czech Republic


=============================================================

Email:


Mobil: 724 307 447 Po - Pá do max. 16,00 hod.

=============================================================

IČ: 676 90 963
=============================================================xxPodrobné xxobchodní xxpodmínky.

Objednávka.
Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě potvrzení emailové nebo telefonické objednávky. V případě osobního odběru zboží se za datum a místo uzavření kupní smlouvy považuje datum převzetí zboží (toto datum bude uvedeno na daňovém dokladu a záručním listě).

Storno objednávky ze strany kupujícího (=zákazníka).
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli. V případě stornování objednávky která byla předem uhrazena převodem na účet je kupující povinen uhradit prodávajícímu poplatek 5% z ceny objednaného zboží. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka zajistit a je již skladem nebo bylo vyskladněno dodavatelem.

Storno objednávky ze strany prodávajícího.
Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží (nad 20%). V případě, že tato situace nastane, prodávající bude kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet (nejpozději do 10 pracovních dnů).

Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod).
Odstoupení od kupní smlouvy se řídí zákonem č. 367/2000. V souladu s tímto Zákonem č. 367/2000 má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO).
Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě je nutné dodržet tyto podmínky:
Kontaktujte nás písemně nebo emailem, že žádáte o odstoupení od smlouvy a uveďte specifikaci-název zboží a datum nákupu. Zboží zašlete zpět na naší adresu. K odstoupení od kupní smlouvy je nutný originál doklad o koupi. Zboží zasílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (ale NE na dobírku !!).
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnu po fyzickém obdržení zboží.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět nebo bude uschováno u naší firmy za skladový poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den uschování (tento poplatek zahrnuje zejména manipulaci a prostor na uschování).

Dodací podmínky.
Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktu a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.
Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Zásilka se zbožím obsahuje daňový doklad, případně záruční list a návod na používání výrobku.
S fyzickou osobou obchodujeme na základě Občanského zákoníku, s právnickou osobou dle Obchodního zákoníku.

Reklamace a reklamační řád.
Obecné podmínky reklamace.
Povinnosti kupujícího.
Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
- na e-mailovou adresu "vinklarek@vinklarek.cz"
- poštou na výše uvedenou adresu
- řešit s externím servisním střediskem
Kupující je povinen předložit doklad o vlastnictví zboží (faktura, daňový doklad) a písemně sdělit podrobný popis závad/y.
Povinnosti prodávajícího.
Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 10 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího emailem nebo telefonicky. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace, uplatněná v záruční době.
Ke každému zboží je přikládán daňový doklad (faktura), který může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník převzetím zboží. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce-kurýrní firmy.

Záruční podmínky.
a) Délka záruky je uvedena na záručním listu. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. Zákazník dostane nový záruční list. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.
b) Je-li závada opravitelná je bezplatně opravena, v opačném případě bude zboží vyměněno. Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu včetně návodu a ostatního příslušenství.
c) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
- poškození zboží při přepravě (nutno řešit s dopravcem)
- neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím, které jsou v rozporu s návodem apod.
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
- zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné normě

Prodej a platba za zboží.
Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi).
Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplné zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné částky je provedeno osobně nebo dobírkou v místě předání zboží (skrze smluvní kurýrní firmu) nebo bankovním převodem a to tak, že na účet prodávajícího musí být připsána plná cena zboží po odečtení bankovních a jiných poplatků.

Závěrečná ustanovení.
Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi prodávajícím S. Vinklárkem IČ 67690963 a kupujícím.
Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními Občanského zákoníku, v případě právnické osoby Obchodním zákoníkem.
V závislosti na změně příslušných právních norem nebo naší obchodní politice, si vyhrazujeme právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost zveřejníme na internetových stránkách www.vinklarek.cz.
Upozornění: weby web.telecom.cz/rc-draha a web.iol.cz/rc-draha jsou záložní weby a neslouží jako zásilkový internetový obchod.
=============================================================


Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES

Základní údaje
IČ: 67690963
obchodní firma: Stanislav Vinklárek - RC dráha
právní forma: 101 - Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
datum vzniku: 10.6.1998
Adresa místa podnikání: 75361 Klokočí 4
ZÚJ: 514047 - Klokočí
okres: CZ0714 - Přerov

Statistické údaje
Institucionální sektor: 14200 - Ostatní osoby samostatně výdělečně činné

Odvětvová klasifikace činnosti
524890: Maloobchod s ostatním zbožím
521000: Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
714000: Pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost j. n.


HOME Akumulátory Elektromotory Motory Nabíječky Přijímače RC soupravy Regulátory Serva Stavebnice Vrtule
BAZAR   Download   JAK OBJEDNÁVAT - FAQ   Odkazy   Manuály   Žebříček RC souprav   Kontakt   Email-objednávka