HOME Akumulátory Elektromotory Motory Nabíječky Přijímače RC soupravy Regulátory Serva Stavebnice Vrtule
BAZAR   Download   JAK OBJEDNÁVAT - FAQ   Odkazy   Manuály   Žebříček RC souprav   Kontakt   Email-objednávka

Návod k stavebnici Cargo

Cargo

Úvod

Stavebnice je určena pro zkušenější modeláře, kteří si chtějí zalétat s vícemotorovým modelem. Součástí stavebnice není zatím český návod, ale stavba dle dvou explozivních nákresů je velmi snadná i rychlá. Navíc jeden z výkresů dle očíslování jednotlivých montážních kroků velmi názorně přibližuje vlastní stavbu.

Před stavbou si opatříme základní nářadí a lepidla: ostrý nůž, malý křížový šroubovák, malou pilku, modelářské špendlíky, dřevěné kolíčky na prádlo, brusný špalík se smirkovým papírem, průhlednou izolepu (na panty), lepidla Purex (lepení dřevo/Elapor), vteřinové lepidlo střední - (lepení dřevo/dřevo a dřevo/plast) a 10-ti minutové Epoxy a další.

1
Vlepíme Purexem dva dřevěné špalíky do kabiny - jeden na dno a druhý na demontovatelnou kabinu. Do ní rovněž vlepíme 2 kusy č. 41 - zarážky.

2
Na servo pumovnice - nejlépe C577 Graupner - namontuje delší páku č. 57, která je součástí stavebnice.

3
Na servo dále namontujeme gumové průchodky a duté nýtky a na dílu č. 33 si vyznačíme a následně vyvrtáme 4 otvory pr. 1,5 mm (je výhodné zbytkem překližky zesílit části tohoto dílu a to tam kde budou tyto otvory vrtány.
Servo do tohoto dílu upevníme pomoci 4 vrutů (jsou součástí příslušenství serva). Poté celou pumovnici postupně slepíme - dbáme na kolmost jednotlivých dílů. Nezapomeneme vyvrtat 4 otvory pr. 2 mm pro dveře pumovnice - do dílů 31 a 32.

4 + 5
Do výškovky vlepíme dřev. zesílení a přilepíme ovládací páčku do které následně našroubujeme variabilní koncovku. Nožem prořežeme výškovku po délce ohybu, přelepíme izolepou a až nakonec pilkou "uvolníme" vlastní výškové kormidlo.

6 + 7
Z kýlovky vyřežeme směrové kormidlo a řezy začistíme brusným špalíkem. Upravíme páčku kormidla - odřežeme dle obrázku 4 a pomoci dílů 2x 47 a 48 vlepíme do směrovky. Po zaschnutí namontujeme var. koncovku a Purexem zalepíme 2 panty do předem nožem vyřezaných štěrbin. Ke kýlovce zatím nelepíme.

8
Slepíme sestavu která ovládá směrové kormidlo. Použijeme část plastové trubičky délky 85 mm, kterou odřežeme z přiloženého bovdenu. Namontujeme ostruhové kolečko a sestavu vlepíme do trupu.

9
Slepíme oba podvozky - jeden pravý a druhý levý a po zaschnutí namontujeme kola včetně jejich pouzder a jistících kroužků (celkem 4 kusy). Nezapomeneme také na montáž 2x 2 vrutů, kterými zajistíme podvozkové nohy (otvory pro ně si musíme vyvrtat).

10 + 11 + 12
Na obě poloviny křídla Purexem přilepíme překližková kořenová žebra. Po zaschnutí vlepíme do námi předvrtaných otvorů aretační kolíky pr. 6 mm (měly by vyčnívat cca 5-10 mm) a 2x plastovou trubku pro spojku křídla (Epoxydem). A potom přišroubujeme i háčky pro zajištění obou polovin křídla.
Odstraníme nožem "technologické nálitky" v drážce pro nosník v obou křídlech (6x) a v drážce servokabelu serva křidélek (4x).

13
Na servokabely křidélkových serv připojíme prodlužovací servokabel o délce cca 30 cm (2x) nebo vpájíme mezi rozstřižený servokabel mezikus o délce opět cca 30 cm.

14 + 15 + 16 + 17 + 18
Podobně jako v bodu 5 "vyrobíme" funkční křidélka včetně zalepení ovládací páčky Epoxydem. Namontujeme po mírné úpravě šachet nožem obě serva křidélek (HS-81) a připájíme silové kabely k elektromotorům včetně odrušovacích kondenzátorů - předem ovšem na hřídele elektromotorů natlačíme přiložené vrtule a nezapomeneme kabely předem provléci kořenovým žebrem.
Pomoci "Z" táhel spojíme serva křidélek s ovl. páčkami a táhla vsuneme do var. koncovek které namontujeme na páčky.
Zalepíme Purexem do každé poloviny křídla 2 výstužné balzové nosníky, které zakryjí silové kabely a servokabely. Nosník kryjící silové kabely (=dvoulinka) můžeme nožem upravit - ztenčit.

19
Serva křidélek a elektromotory zajistíme Epoxydem a nalepíme do křídla i hlavní podvozek, který zajistíme 2x 2 vruty.

20 + 21 + 22
Sestavíme dveře pumovnice - z trubičky-bovdenu odřežeme 2 kusy délky 35 mm a kusy délky 45 mm; z hliníkového drátu odřežeme 2 kusy délky 40 mm a 2 kusy délky 65 mm (delší ohneme o 90° 10 mm od konce). Sestavíme dle obrázku a vlepíme Epoxydem do dveří pumovnice. Do dveří rovněž vlepíme 2x balzové zesílení a 2x páčku.

23 + 24 + 25
Namontujeme serva kormidel do zadní části trupu včetně prodlužovacích servokabelů. Vlepíme kompletní VOP a poté ohneme o 90° drát pro ovládání směrovky. Vlepíme kýlovku a zalepíme směrovku - panty a zajistíme celou SOP klínkem 46.

26
Model vyvážíme dle obrázku - těžiště je na hlavním nosníku křídla.

27
Výchylky: směrovka 30/30 mm, výškovka 20 mm nahoru a 10 mm dolů, křidélka 20 mm nahoru a 10 mm dolů (diferenciace 50 %).


Pár tipů

Stavebnice Multiplex

HOME Akumulátory Elektromotory Motory Nabíječky Přijímače RC soupravy Regulátory Serva Stavebnice Vrtule
BAZAR   Download   JAK OBJEDNÁVAT - FAQ   Odkazy   Manuály   Žebříček RC souprav   Kontakt   Email-objednávka