HOME Akumulátory Elektromotory Motory Nabíječky Přijímače RC soupravy Regulátory Serva Stavebnice Vrtule
BAZAR   Download   JAK OBJEDNÁVAT - FAQ   Odkazy   Manuály   Žebříček RC souprav   Kontakt   Email-objednávka

Rychlonávod k nabíječce BEL 510

BEL 510 Nabíjení : nabíjená baterie - akupack se připojí k zapnuté nabíječce a nastaví se nabíjecí proud.

V kanálu A se nabíjení ukončí po cca 14 hodinách - akupack je nabíjen dále, ale jen konzervačním proudem (rozsvítí se žlutá dioda).
V kanálu B se nabíjení ukončí po poklesu napětí - automatika Delta Peak. Nabíjecí proud je ovšem nutno nastavit jako 1 až 2 C (jednonásobek až dvounásobek kapacity), aby automatika zjistila pokles napětí. Po nabití nabíjení pokračuje - ale jen konzervačním proudem (rozsvítí se žlutá dioda). Nabíjecí proud lze nastavit na max. 3 A.


Vybíjení : otočným knoflíkem se nastaví počet vybíjených článků, akupack se připojí na vypnutou nabíječku a nabíječka se zapne. Lze použít kanál A nebo B, nebo oba zároveň. Nabíjecí proud se nastaví na 0. Po vybití zhasne červená dioda a nabíječka přejde automaticky do režimu "nabíjení" nulovým proudem.


Vybíjení a nabíjení (cyklování) : akupack se připojí na vypnutou nabíječku, nastaví se počet vybíjených článků a nabíjecí proud. Nabíječka se zapne - akupack je vybíjen a po vybití se nabíječka automaticky přepne na nabíjení, které je ukončeno po 14 hodinách (kanál A) nebo po poklesu napětí - Delta Peak (kanál B) - rozsvítí se žlutá dioda.
Další cyklus (vybití - nabití) je nutno opět spustit tak, že se sí’tový vypínač na cca 5 sekund vypne a následně zapne.


Nabíjení 12 V olověné autobaterie : autobaterie se připojí pomocí kabelu s banánky a krokosvorkami ke zdířkám na zadním panelu nabíječky. Poté se nabíječka připojí k síti 230 V. Nabíjecí proud nelze regulovat - nastavit, nabíjecí proud se pohybuje kolem 2,5 A.


Nabíjení akupacků na letišti z autobaterie : je shodné jako s nabíjením ze sítě, ale síťový vypínač nelze používat. Autobaterie se připojí pomoci kabelu k zadnímu panelu nabíječky. V kanálu B - rychlonabíjení lze využít nabíjecího proudu až 4 A.
Lze nabíjet akupack složený z 6 článků. Při nabíjení 7 článků je ke konci nabíjení nabíjecí proud automaticky omezován (předposlední dioda svítí červeně) = napětový spád mezi autobaterií a nabíjeným packem je menší a nelze dosáhnout nastaveného nabíjecího proudu.
Nabíjení 8 a více článků není možné.
Nabíjení 7 a více článků z 12 V autobaterie lze řešit zakoupením automatického měniče napětí - 650 Kč.

HOME Akumulátory Elektromotory Motory Nabíječky Přijímače RC soupravy Regulátory Serva Stavebnice Vrtule
BAZAR   Download   JAK OBJEDNÁVAT - FAQ   Odkazy   Manuály   Žebříček RC souprav   Kontakt   Email-objednávka