HOME Akumulátory Elektromotory Motory Nabíječky Přijímače RC soupravy Regulátory Serva Stavebnice Vrtule
BAZAR   Download   JAK OBJEDNÁVAT - FAQ   Odkazy   Manuály   Žebříček RC souprav   Kontakt   Email-objednávka

Multiplex Cockpit MM

Poznámka: Návod je dle českého překladu částečně zestručněn, ale především upraven tak, aby byl pro každého srozumitelný.

Návod k obsluze

Cockpit MM nabízí:

- 7 kanálů, FM (PPM)
- paměť pro 9 modelů s možností kopírování
- jednoduché programování pomocí jediného 3D ovládače a dvouřádkového LC displeje
- elektronické digitální trimy
- nastavitelné neutrály a koncové výchylky serv, reverzace všech 7 kanálů
- 9 mixů pro modely letadel - směrovka/křidélka (Combi), diferenciace křidélek, V-mix, delta mix, mix křidélka/flaperony, mix křidélka/brzdící klapky-spoilery, mix výškovka/motor/klapky
- 3 mixy pro modely vrtulníků
- 4 možnosti uspořádání kniplů
- dvojí výchylky pro 3 kanály
- exponencionální výchylky pro 3 kanály
- stopky, časovač provozních hodin

4.1.4 Montáž krystalů

Pár krystalů, který je přiložen k sadě, je nutno namontovat (zasunout) do vysílače a přijímače. Krystal s modrým obalem a označením "S" (zkratka Sender - vysílač) se po sejmutí spodního víka vysílače zasune do patice na desce plošných spojů. Druhý krystal se žlutým obalem (označen "E") se zasune do přijímače.

4.1.5 Kniply

U kniplů vysílače Cockpit MM lze nastavit tuhost vratných pružin, délku kniplů a namontovat brzdu kniplu. Ta se používá u funkce plynu (popř. klapek u bezmotorových modelů letadel).

4.1.6 Změna zapojení kanálů 5 - 7

Sedmikanálový vysílač Cockpit MM je vybaven 2 křížovými kniply (4 proporcionální kanály) a dalšími ovládacími prvky (pro kanály 5 - 7). Na desce plošných spojů je možné vzájemně přehodit konektory těchto ovládacích prvků - k dispozici máme tahový potenciometr, otočný potenciometr (točítko) a třípolohový přepínač (pouze v setu Internacional).

5.1 Obsluha - úvod

Při vývoji Cockpitu MM byl brán zřetel na praktické možnosti nastavení a jednoduchost programování. Před vlastním programováním je nutno zvolit typ modelu - model "Universal" (U) pro modely letadel, případně aut a lodí nebo model "Heli" (H).
Programování se provádí pouze pomocí jediného ovládače - jde v podstatě o otočný knoflík, který lze i stlačit (směrem dolů). Tímto ovládačem lze prolistovat 6 různých menu, nastavit příslušné hodnoty a tyto uložit. Nastavené funkce jsou zobrazovány na dvouřádkovém LC displeji.
K návodu je přiložen jednostránkový přehled - schéma, které je vhodné používat při vlastním programování (především na letišti).

5.2 Displej

Displej se skládá ze dvou řádků po 6 znacích. První řádek slouží pro orientaci a zobrazuje, kde se v programu právě nacházíte. Spodní řádek zobrazuje nastavené hodnoty.
Na displeji se také zobrazuje aktuální nastavení elektronických trimů u kanálů 1 až 4.

5.3 Možnost změny jazyka

Vysílač komunikuje s uživatelem ve dvou světových jazycích - v anglištině a v němčině. Změnu jazyka lze nastavit pomocí 3D ovládače.

5.4 Digitální trimy

Vysílač je vybaven digitalními trimy (u kanálů 1 až 4). Každé stlačení trimu je indikováno zvukově. Trimy jsou natolik inteligentní, že nedovolí překročit nastavení koncového bodu serva (krajní polohy serva). Nastavení trimů je zobrazováno na displeji a nastavení trimů lze uložit.

6. Paměť pro uložení nastavení modelů

Vysílač je vybaven pamětí pro 9 modelů. Číslo modelu je zobrazováno na displeji. Pomocí 3D ovládače můžete dle potřeby zvolit nastavení příslušného modelu a lze rovněž kopírovat nastavení konkrétního modelu.

7. Obecná nastavení

Vysílač při provozu kontroluje napětí vysílačového akumulátoru a zvukově indikuje pokles napětí pod nastavenou úroveň. Tuto úroveň napětí lze nastavit v rozmezí 6,8 V až 7,4 V (tovární nastavení je 7,0 V). Indikace je dvoustupňová - napřed alarm upozorní pípnutím, a při dalším poklesu napájecího napětí alarm zazní trvale.
Nastavení 6,8 V lze doporučit pro motorové modely letadel, případně modely aut. Nastavení vyšší pro termické modely letadel apod.
Vysílač je rovněž vybaven provozními hodinami - zobrazují hodiny a minuty provozu od zapnutí vysílače. Podle těchto hodin lze také orientačně určit kolik času zbývá do ukončení činnosti vysílače.

8. Nastavení nového modelu

8.1 Připojení serv k přijímači

Na výstup přijímače 1 připojíme servo křidélek, na 2 - výškovku, na 3 - směrovku a na 4 - servo plynu (nebo regulátor pro elektromotor, popř. servo(a) klapek u bezmotorových modelů), případně na další výstupy dle potřeby.
Pokud použijeme pro ovládání křidélek 2 serva, tak připojíme druhé servo křidélek na výstup 5.
U modelu s motýlkovými ocasními plochami připojíme serva těchto ocasních ploch na výstup 2 a 3 (výškovka, směrovka). A u modelu typu delta zapojíme serva elevonů na výstup 1 a 5.
Je samozřejmé, že u každého typu modelu (kromě standardního - jedno servo pro křidélka) je nutno aktivovat příslušný mix.
V českém překladu a v originálním návodu je dále popsáno zapojení pro modely vrtulníků. Vzhledem k tomu, že tato souprava má pro tyto modely jen nejzákladnější mixy, je zbytečné zde popisovat tato zapojení.

8.2 Příprava paměti pro uložení nového modelu

Před nastavením nového modelu se při změně typu modelu resetují nastavené údaje dle výchozího nastavení výrobce.

8.2.2 Režim kniplů

Vysílač lze nastavit do čtyrech různých režimů kniplů. Doporučené nastavení je: levý knipl - výškovka/směrovka a pravý knipl křidélka/plyn (klapky u bezmotorových modelů).

8.3 Nastavení dráhy serv

8.3.1 Reverzace a změna střední délky pulzu

U všech sedmi kanálů jde nastavit reverzace chodu příslušného serva. A také lze změnit nastavení střední délky pulzu - při použití serv Multiplex nastavíme hodnotu na 1,6 ms, u ostatních hodnotu 1,5 ms.

8.3.2 Koncové výchylky a neutrály serv

Vysílač umožňuje u všech sedmi kanálů (serv) nastavit koncové výchylky serv a jejich neutrály.

8.4. Dvojí výchylky
8.4.1 Nastavení dvojích výchylek

Vysílač Cockpit MM v setu Internacional je vybaven přepínačem dvojích výchylek. Dvojí výchylky jsou možné u směrovky, výškovky a křidélek. Výchozí nastavení je pro všechny tyto kanály 60 %. Samozřejmě je možné tyto hodnoty změnit, případně vypnout - nastavíme hodnotu 100 % a tím i po přepnutí přepínače nedojde k žádné změně.

8.4.2 Exponencionální výchylky

Vysílač Cockpit MM je rovněž vybaven u třech kanálů - směrovky, výškovky a křidélek možností použití exponencionálních výchylek. Toto nastavení umožňuje zmenšit citlivost ovládání kolem neutrální polohy serva. Doporučené nastavení je 40 - 60 %. Vzhledem k tomu, že vysílač není vybaven vypínačem těchto výchylek, je nutné vypínat/zapínat tyto výchylky v příslušném menu při programování.

8.5 Mixy pro modely letadel

8.5.1 Spínač Combi - mix křidélka/směrovka

Přepínač Combi umožňuje zapínat tento mix. Poměr tohoto mixu lze rovněž nastavit v příslušném menu. Lze rovněž nastavit nadřazenost jedné nebo druhé funkce.

8.5.2 Mix motýlek

Pomocí tohoto mixu lze řídit model s motýlkovými ocasními plochami.

8.5.3 Mix delta

Mix delta je potřebný pro ovládání modelů typu delta a modelů samokřídel. Tyto modely nemají klasické ocasní plochy a funkci výškovky a křidélek přebírají elevony na křídle. Elevony - v podstatě křidélka se vychylují souhlasně - vykonávají funkce výškovky nebo nesouhlasně - vykonávají funkci křidélek.

8.5.4 Mix křidélek - při použití dvou serv v křídle

Pokud chceme pro ovládání křidélek použít dvě serva - každé pro jedno křidélko, musíme aktivovat tento mix. Druhé servo připojíme na výstup 5 přijímače. Konkrétní hodnoty výchylek nahoru a dolů nastavíme v příslušném menu programu.

8.5.5 Mix křidélka/flaperony

Tento mix je výhodné použít především u termických větroňů. Při průletu klesavým proudem aktivujeme příslušným přepínačem tento mix a vychýlíme křidélka o cca 10 % výchylky nahoru (lze nastavit v programu). Tím dojde ke změně profilu křídla - a ke zvýšení rychlosti letu modelu.

8.5.6 Mix křidélka/spoilery

Tento mix použijeme při přistávání - můžeme nastavit - vychýlit obě křidélka nahoru (dolů) a tím dojde ke zpomalení modelu při přistávání. Samozřejmě je nutné, aby každé křidélko mělo své vlastní servo.

8.5.7 Mix výškovka/plyn/klapky

Tento mix umožňuje kompenzovat klopivý moment, který vzniká při manipulaci s plynem nebo klapkami. Výškovka se dle nastavení vychýlí tak, že tento klopivý moment automaticky vyruší a tím usnadní řízení modelu např. při přistávání (při použití klapek) nebo při startu (plyn).

8.6 Mixy pro modely vrtulníků

Lze nastavit mix statického vyrovnávání ocasního rotoru, zapnutí autorotace přepínačem a předvolbu plynu.

9. Ostatní funkce

9.1 Stopky - lze nastavit v kombinaci s alarmem (zvukovou signalizací) nebo s funkcí plyn. Obě kombinace se zapínají třístupňovým přepínačem (je už nainstalován na vysílači).

9.2 Provoz instruktor/žák - je možný v kombinaci s jiným vysílačem Multiplex který má zabudovaný spínač instruktor/žák.

10. Kontrola kanálu - při zabudování dodatečného modulu do vysílače lze kontrolovat zda na příslušném kanále již nepracuje jiný vysílač - na vysílači se rozsvítí v tomto případě červená kontrolka.

11. Tato kapitola v originálním i českém překladu popisuje tipy pro zabudování přijímače a jeho antény do modelu.

12. Diagnostický provoz - k nastavení a kontrole můžete svůj model propojit s vysílačem diagnostickým kabelem. Z vysílače přitom není vysílán VF signál. Tímto způsobem získáte v podstatě něco jako "inteligentní tester serv."

13. Záruka a servis - výrobce poskytuje záruční dobu 24 měsíců a zajišťuje servis přes dovozce - f. RCM Pelikán Pardubice.

HOME Akumulátory Elektromotory Motory Nabíječky Přijímače RC soupravy Regulátory Serva Stavebnice Vrtule
BAZAR   Download   JAK OBJEDNÁVAT - FAQ   Odkazy   Manuály   Žebříček RC souprav   Kontakt   Email-objednávka