HOME Akumulátory Elektromotory Motory Nabíječky Přijímače RC soupravy Regulátory Serva Stavebnice Vrtule
BAZAR   Download   JAK OBJEDNÁVAT - FAQ   Odkazy   Manuály   Žebříček RC souprav   Kontakt   Email-objednávka

Návod k obsluze soupravy FC-16

Základní sada obsahuje:


Vysílač FC-16 - základní údaje


Baterie - akumulátory pro vysílač

Vysílač není v základní verzi vybaven akumulátory. Bohužel v sadě není ani schránka na 8 tužkových článků (akumulátorů). Nový majitel je nucen si již při koupi soupravy dokoupit akumulátory a příslušný konektor a pack pro napájení vysílače si sám zhotovit, případně nechá zhotovit. Pro méně náročné použití soupravy - řízení modelů aut apod., je možné dokoupit schránku pro 8 tužkových akumulátorů (F 1340). Tato schránka - držák je už vybavena káblíkem včetně potřebného konektoru.
Jako akumulátory lze doporučit značku Sanyo, typ 1,2 V NiMH Twicell o kapacitě 1600 mAh. S těmito akumulátory lze provozovat vysílač cca 8 - 10 hodin. Při nabíjení těchto akumulátorů ve vysílači je vhodné použít nabíjecí kabel (F 1415). Nabíjecí proud by neměl přesáhnout 1 A - hrozí totiž poškození - zničení vysílačového konektoru. Ve vysílači je instalována ochranná dioda, která brání poškození elektroniky vysílače, ale bohužel při nabíjení pulzním proudem brání i samotnému nabíjení akumulátorů. Z tohoto důvodu je nutné diodu zkratovat (přemostit např. tenkým měděným drátkem připájeným na oba konce diody).

Programovací klávesnice.

Pomocí klávesnice lze ovládat programování vysílače a jeho funkcí. Tlačítky MODE (šipky nahoru/dolů) se volí jednotlivé funkce; tlačítky DATA (+/-) se provádí změny nastavených hodnot a tlačítky CURSOR (šipky vlevo/vpravo) se posouvá blikající kursor na hodnotu kterou chceme nastavit (zkontrolovat).

Funkce a mixy

Volba modelu (Model-Select) - funkce vyvolá nastavení požadovaného modelu.

Název modelu (Model) - lze uložit název modelu složený ze 4 znaků (číslic, písmen apod.).

Velikost výchylek serv (ATV) - funkce umožňuje nastavení výchylky serva nezávisle pro oba směry.

Obrácení smyslu výchylek serva (Reverse) - funkce umožňuje změnit smysl otáčení serva a to dle potřeby u všech osmi ovládaných kanálů (serv).
Smysl výchylky serva lze obrátit i mechanicky - lze obrátit zapojení příslušného konektoru na desce elektroniky vysílače (konektor požadovaného kanálu se vysune a zasune zpět otočený o 180°).

Dvojí výchylky (Dual Rate - D/R) - funkce umožňuje změnit za letu modelu velikost výchylek serv u kanálu 1 - křidélka, 2 - výškovka a 3 - směrovka. Pro přepínání výchylek za letu je potřeba použít externí přepínač.

Exponenciální výchylky (EXP) - funkce umožňuje změnit - nastavit exponenciální průběh výchylek serv u kanálu 1 - křidélka, 2 - výškovka a 3 - směrovka.

Programovatelné mixy - slouží k ovládání dvou libovolně zvolených kanálů. Aktivovaný mix lze zapnout/vypnout před letem (na zemi) při programování nebo lze tento mix vypnout/zapnout za letu modelu pomocí externího přepínače.
Při programování mixu je vždy jeden kanál řídící - Master a druhý kanál je tzv. podřízený - Slave. Tato kombinace v praxi znamená, že pokud ovládáme řídící kanál (např. pravým kniplem křidélka) je zároveň automaticky ovládán i podřízený kanál (na levém kniplu přiřazená směrovka). V modelu se pohybuje servo(a) křidélek a směrovky, tak jako bychom řídily model oběma kniply.
Ale např. u mixu pro motýlkové ocasní plochy (výškovka/směrovka) jsou oba kanály rovnocenné, jedná se o tzv. křížový mix.

Volné mixy - vysílač FC-16 obsahuje 2 volné mixy. Lze jimi ovládat 2 dvojice mixu "master-slave" nebo jednu kombinaci křížového mixu.

Přídavný trim (Sub - Trim) - pomoci této funkce lze změnit neutrální polohu serva libovolného kanálu.

Fail Safe - funkci je možno použít pouze v kombinaci s PCM přijímačem. Tato funkce zajišťuje např. při rušení nastavení serv do předem definovaných poloh (plyn na volnoběh apod.) nebo serva ponechá v poslední poloze, kde byly před vznikem rušení.

Mazání dat (Para, Reset) - po použití této funkce dojde k výmazu nastavených dat a k znovunastavení do základního stavu nastaveného výrobcem.

Přiřazení kniplů (MODE) - lze nastavit 4 různé režimy kniplů, což znamená 4 různé přiřazení kniplů základním ovládacím funkcím (kanály 1 až 4).
Doporučené nastavení je pravý knipl - plyn/křidélka a levý knipl výškovka/směrovka.

Vypínače dvojích výchylek (Para)

Dvojí výchylky je možno zapínat/vypínat 4 způsoby - každý kanál má svůj přepínač (3 přepínače), jeden přepínač pro všechny 3 kanály, 2 přepínače - první pro přepnutí směrovka/křidélka a druhý pro výškovku a poslední možnost - 2 přepínače - první pro přepnutí výškovka/křidélka a druhý přepínač pro směrovku.

Revers plynu (TREV) - pomocí této funkce lze obrátit smysl výchylky plynového kniplu. Používá se především při řízení modelů vrtulníků.

Modulace - PPM, PCM - vysílač umožňuje volit typ modulace. Při použití modulace PCM je nutné, aby přijímač byl značky Futaba PCM.

Kopírování nastavení modelu (COPY) - funkce umožňuje kopírovat nastavení modelů, např. nastavení modelu 1 lze zkopírovat pro model 2 apod.

Uložení hodnot trimů (Trim - memory) - po vytrimování modelu např. při zalétávání, lze nastavení trimů uložit. Poté lze nastavit páčky trimů zpět do neutrálních poloh.

Stopky/časovač - lze ovládat kniplem plynu nebo přepínačem. Funkce má akustickou signalizaci.

Externí trim - touto funkcí lze vypnout externí trimy (trimovací páčky u kniplů).

Indikace nízkého napětí baterie vysílače (Low - battery) - při poklesu napětí baterie vysílače pod 8,6 V je tento pokles zvukově indikován. V baterii je však ještě dostatek energie na to, aby vysílač fungoval a pilot měl dostatek času pro provedení bezpečného přistání (max. 20 minut).

Předprogramované mixy

Program UNIVERSAL

Vysílač - přijímač - serva

Ve výstupním signálu vysílače je vždy zakódován signál pro všech 8 kanálů bez ohledu na to jestli jsou připojeny další externí prvky (tahové potenciometry, přepínače apod.). Jednotlivé kanály (1 - 8) na vysílači odpovídají zásuvkám (výstupům) na přijímači (1 - 8). Což v praxi znamená že např. kanál 1 na vysílači (nejčastěji ovládání křidélek) ovládá servo, které je připojeno do zásuvky 1 (na výstup) v přijímači (servo křidélek).

Připojení serv v programu UNIVERSAL při neaktivních mixech je následující :

Připojení serv v programu UNIVERSAL při aktivovaných mixech :


Diferencované výchylky křidélek (DIFF)

Při ovládání modelu křidélky je téměř vždy nutné, aby křidélko, které se vychyluje nahoru mělo větší výchylku než druhé křidélko, které se vychyluje dolů. Křidélka jsou ovládána dvěma servy a zapojují se při použití této funkce na výstup přijímače 1 a 7.

Flaperony (FLPR)

Tato funkce umožňuje ovládat křidélka jako vztlakové klapky (při startu a přistávání modelu). Lze rovněž nastavit diferenciaci výchylek křidélek. Serva jsou připojena na výstup přijímače 1 a 5.

Mix delta (ELVN)

Tento mix lze využít u modelu typu delta popř. samokřídel a u modelů s kachním uspořádáním nosných ploch. Serva jsou zapojena na výstup přijímače 1 a 2. Lze nastavit i poměr mixování výchylek kormidel (elevonů).

Motýlkové ocasní plochy (V-TAIL)

Velmi známá funkce, která se používá u modelů s ocasními plochami uspořádanými do "V". Serva jsou zapojena na výstup přijímače 1 a 2. Lze nastavit i poměr mixování výchylek kormidel.

Trim flaperonů (FLTR)

Funkce umožňuje nastavení tahového potenciometru pro ovládání klapek/křidélek.

Mix křidélka/směrovka (1 -> 4)

Mix nachází využití u modelů které mají ovládané křidélka a směrovku. Tímto mixem můžeme obě funkce spojit. Kniplem kanálu 1 (křidélka) budeme ovládat i směrovku (kanál 4) a přitom dle nutnosti lze ovládat směrovku i samostatně - potom má toto ovládání před zapnutým mixem přednost a výchylky kormidla směrovky odpovídají výchylkám kniplu směrovky. Nebo-li kanál 4 (směrovka) je podřízen kanálu 1 (křidélka), ale směrovka zůstává plně ovladatelná.
Je možné také zvolit vypnutí tohoto mixu externím vypínačem. Lze samozřejmě také nastavit poměr mixování.
V praxi se tento mix používá především u velkých modelů větroňů a maket.

Mix flaperony/výškovka a Offset

Po aktivaci této funkce dojde k automatickému vyrovnání klopivého momentu výškovkou způsobeného vysunutím flaperonů. Mix lze vypnout externím vypínačem.
Pomoci Offsetu můžete zvolit možnost, kdy je vyrovnání klopivého momentu výškovkou aktivováno jen při vychýlení flaperonů na jednu stranu (při vychýlení flaperonů na druhou stranu je tento mix neúčinný).

Mix brzdící klapky/výškovka a Offset

Mix má stejnou funkci jako předcházející mix, až na to že reaguje na vysunutí brzdících klapek (nebo štítů). Mix může být taktéž vypnut externím vypínačem, případně lze navolit Offset.

Mix Crow

Pomocí tohoto mixu zastávají křidélka při souhlasném vychýlení vzhůru funkci brzdících klapek. Funkci lze ovládat tahovým potenciometrem (kanál 5) nebo kniplem plynu (kanál 3). Offset je opět volitelný.
Mix na rozdíl od mixu flaperonů liší tím, že působí i na kanál 3 (brzdící resp. vztlakové klapky).

Volba FUNC

Pro mixy Flaperony a Crow lze pomocí této funkce zvolit, jestli pro ovládání těchto mixů bude použit tahový potenciometr (kanál 5) nebo knipl plynu (kanál 3).

Program Heli

Vysílač FC-16 dovoluje ovládat také modely vrtulníků. Pomocí programu Heli a následujících mixů lze ovládání těchto modelů značně usnadnit.
K dispozici jsou tyto mixy :

A to je konec orientačního návodu. RC souprava FC-16 je jedna z nejlepších RC souprav na trhu ve své cenové kategorii, o čemž svědčí také to, že je mezi modeláři značně rozšířena a oblíbena.

HOME Akumulátory Elektromotory Motory Nabíječky Přijímače RC soupravy Regulátory Serva Stavebnice Vrtule
BAZAR   Download   JAK OBJEDNÁVAT - FAQ   Odkazy   Manuály   Žebříček RC souprav   Kontakt   Email-objednávka