HOME Akumulátory Elektromotory Motory Nabíječky Přijímače RC soupravy Regulátory Serva Stavebnice Vrtule
BAZAR   Download   JAK OBJEDNÁVAT - FAQ   Odkazy   Manuály   Žebříček RC souprav   Kontakt   Email-objednávka

Futaba FF-6

Novinky nové verze FF-6
Další popis funkcí je shodný s původní verzi softwaru - rozdíly jsou vyznačeny.

Popis vysílače
Součásti soupravy FF-6 je : V základní sadě RC soupravy nejsou akumulátory. Doporučujeme použít baterii zhotovenou z 8 NiMH akumulátorů Sanyo 1700 mAh velikosti AA.

Přehled programových možností - mixů apod.

Funkce ATV

- tato funkce umožňuje nastavení velikosti výchylky serva samostatně na každou stranu a pro každou funkci (6 kanálů = 6 funkcí) v rozsahu 10 až 120 % normální výchylky serva.
Příklad použití : nastavování diferenciace křidélek.


Funkce přepínání velikosti výchylek D/R - Dual Rate

- umožňuje přepínání velikosti výchylek u výškového kormidla a u křidélek a nově i u směrovky.


Změna smyslu otáčení serv - REV.

Touto funkcí můžeme obrátit smysl (směr) otáčení serv u všech šesti kanálů.


Nastavení neutrálu serva - funkce STRM

- lze nastavit u všech šesti kanálů neutrální polohu serv.


Mix klapek a křidélek (flaperony) - FLPR

- při instalaci dvou serv do křídla (každé pro jedno křidélko) můžeme využít křidélka jako klapky (např. při přistávání).


Trim vztlakových klapek

- nastavení velikosti výchylky vztlakových klapek. Tato funkce se používá především u větroňů. Při malém vychýlení klapek dojde ke změně zakřivení profilu křídla a tím se změní vlastnosti použitého profilu křídla.
Příklad použití : rychlé prolétnutí klesavého proudu vzduchu u termických větroňů apod.


Mix brzdících klapek a výškovky - ABRK.

Touto funkcí lze nastavit kompenzaci klopivého momentu způsobenou velkým vysunutím brzdících klapek – výškovka se po aktivaci této funkce nastaví tak, aby tento moment kompenzovala a model letěl (sestupoval) "vodorovně."


Mix motýlkových ocasních ploch - VTAL

- známá funkce, která se používá u modelů s motýlkovými ocasními plochami.


Elevon - mix výškového kormidla a křidélek - ELVN.

Používá se jen u delta modelů a samokřídel. Dvě serva v křídle ovládají každé jedno křidélko = elevon, a to buď souhlasně (= funkce výškovky) nebo nesouhlasně (= funkce křidélek).


Mix křidélek a směrovky

- velmi běžný mix, který se využívá při letu modelu letadla v zatáčkách (obloucích) – umožňuje současné klonění a zatáčení modelu tak, aby průlet zatáčkou (obloukem) byl plynulý – realistický u velkých maket.


Mix klapek a výškového kormidla 6 > 2.

Používá se při malém vychýlení přistávacích klapek. Výškovka kompenzuje automaticky klopivý moment, který vzniká při jejich vysunutí.


Mix výškového kormidla a klapek 2 > 6.

Tento mix se používá např. při akrobacii (čtvercové přemety). Klapky se vychylují souhlasně jako výškovka.


Volně programovatelné mixy - PMX 1 a PMX 2.

Lze je využít samostatně pro kombinaci jakýkoliv dvou kanálů (serv).


Funkce Fail Safe – zajištění proti rušení – F/S.

Při provozním režimu PCM s odpovídajícím přijímačem se serva při rušení nastaví do předem uživatelem definovaných poloh – např. motor na volnoběh. V systému je dále ještě zahrnuta ochrana před vybitím zdroje přijímače – pokud dojde ke snížení napětí akumulátorů přijímače pod 3,8 V přestaví se servo motoru na volnoběh nebo do předem definované polohy.


Funkce Parameter – přístup k submenu – PARA.

Tato funkce umožňuje přístup do dalšího menu, kde se dají resetovat – vymazat nastavené údaje funkcí REST, přepínat mezi dvěma programovacími režimy ACRO/HELI, vypínat funkci přepínání velikosti výchylek DRSW, přepínat mezi typem modulace PPM/PCM (MOD) a kopírovat paměti modelu COPY.

Vysílač také umožňuje volit paměť modelu (MODL) a také má paměť na uložení hodnot trimů – TMEM.

A co této soupravě chybí? Nemá stopky, časovač ani nic podobného.

HOME Akumulátory Elektromotory Motory Nabíječky Přijímače RC soupravy Regulátory Serva Stavebnice Vrtule
BAZAR   Download   JAK OBJEDNÁVAT - FAQ   Odkazy   Manuály   Žebříček RC souprav   Kontakt   Email-objednávka