HOME Akumulátory Elektromotory Motory Nabíječky Přijímače RC soupravy Regulátory Serva Stavebnice Vrtule
BAZAR   Download   JAK OBJEDNÁVAT - FAQ   Odkazy   Manuály   Žebříček RC souprav   Kontakt   Email-objednávka

Futaba FX-14

Úvod - sestava

RC souprava Futaba FX-14 obsahuje vysílač s akumulátory 750 mAh, nově vyvinutý přijímač R-147F a pár krystalů.

Vysílač

Vysílač FX-14 je moderní vysílač, který svým vybavením předčí konkurenční typy. Je vybaven digitálními trimy (trim tvoří dvojice mikrospínačů s jedním ovládacím prvkem - tlačítkem) s indikací polohy trimu na LC displeji, pamětí pro uložení 10 modelů (lze dále rozšířit pomocí modulu CAMPac), nabíjecím konektorem a konektorem učitel/ žák včetně přepínače umístěného uvnitř vysílače.
Vysílač lze také připojit k PC pomocí zásuvky DATA uvnitř vysílače, případně ho provozovat v DSC režimu.
Vysílač lze rozšířit 2 tahovými potenciometry v prostoru mezi kniply a dalšími dvěma na spodní straně vysílače a dále dalšími kanálovými a mixovými přepínači.
Programování se provádí pomocí 3-D-Hotkey (= programovací ovládač - točítko) a dvou tlačítek - Select (S) a Hometaste (H). Páky - kniply vysílače lze délkově nastavit; lze rovněž nastavit tuhost vratných pružin a namontovat brzdu kniplu u kniplu plynu.
Vysílač má zabudovanou zvukovou (vypínatelnou) a optickou kontrolu stavu napětí baterie a dokonce i odečítací stopky, které měří dobu provozu vysílače (po nabití vysílačovým akumulátorů se tyto stopky vynulují).

Přijímač R-147F

Tento nový 7. kanálový přijímač lze napájet 4 nebo 5 NiCd/ NiMH akumulátory. Má podlouhlý tvar, který umožňuje použití i v malých modelech.

Programovací funkce vysílače

Mazání dat - RESET

Funkce umožňuje návrat (výmaz) nastavených hodnot u konkrétního modelu na základní hodnoty nastavené výrobcem.

Přiřazení kniplů - MODE

K dispozici jsou 4 kombinace uspořádání řídících pák - kniplů. Doporučená kombinace je: pravý knipl křidélka/ motor a levý knipl směrovka/ výškovka.

Dvojí výchylky - DRSC, D/R

V příslušném menu lze nastavit možnost přepínání velikosti výchylek - jsou možné 4 kombinace. Dvojí výchylky lze použít jen u křidélek, případně u křidélek a výškovky nebo křidélek a směrovky nebo u všech 3 těchto funkcí (směrovky, křidélek a výškovky).
Přepínač dvojích výchylek se zapojuje do příslušného konektoru na desce elektroniky.

Revers plynu - D-UM

Vysílač umožňuje změnit smysl pohybu kniplu plynu.

Volba jazyka - DEU

Software vysílače umožňuje komunikovat s uživatelem pomocí LC displeje třemi světovými jazyky - němčiny, angličtiny nebo francouzštiny.

Asymetrický trim plynu - D-TR

V konkrétním menu lze nastavit, zda trimování plynu má být rovnoměrné v celém rozsahu výchylky kniplu nebo jen v rozmezí volnoběhu (velmi vhodné u modelů poháněnými spalovacími motory).

Signalizace napětí baterie vysílače - VOLT

Lze nastavit hodnotu napětí, kdy se ozve zvukový alarm a to v rozmezí 8,5 až 9,5 V v intervalu 0,1 V.

Volba a pojmenování modelu - MODL

Vysílač umožňuje uchovat v pamětí nastavení pro 10 modelů. Modely si lze pojmenovat čtyřmi znaky. Pomocí modulů CAMPac si lze zálohovat (uschovat) nastavení pro prakticky neomezený počet modelů.

Kopírování nastavení modelu - COPY

Tato funkce umožňuje kopírovat nastavení modelu pro jiný model. Toto kopírování urychluje značně programování při nastavování mixů apod. u jiného podobného modelu.

Nastavení výchylky serva (serv) - SWEG

Funkcí lze nastavit velikost výchylky serva odděleně pro každou stranu v rozmezí 0 až 125 %. Funkce působí na příslušný kanál a také ovlivňuje nastavení výchylek všech mixů přiřazených k tomuto kanálu (servu) a to i při aktivaci dvojích výchylek.

Reversy serv - UMPO

Touto funkcí lze změnit smysl otáčení serva, resp. serv.

Exponenciální výchylky - EXPO

Touto funkcí se mění lineární průběh výchylky serva na exponenciální. Funkci lze použít u kanálů 1 až 4.

Volné mixy - VMX1, VMX2 a VMX3

Software vysílače FX-14 disponuje 3 volnými mixy pomocí kterých lze navolit různé kombinace vzájemného ovlivňování kanálů. Mixy lze dle potřeby za letu modelu vypínat externími vypínači.

Křížový mix - XMIX (delta mix)

Software vysílače FX-14 disponuje také jedním křížovým mixem pomocí kterého lze navolit různé kombinace vzájemného ovlivňování kanálů 1 až 8. V praxi lze tento mix použít např. jako deltamix pro řízení modelů samokřídel a delt.

Nastavení neutrálu serva (serv) - SMIT

Touto funkcí lze změnit neutrální polohu serva, resp. serv.

Mix flaperonů - FLAE

Tento mix umožňuje diferencování výchylek křidélek a také použití křidélek jako přistávacích (brzdících) klapek.

Volba 2. výstupu pro druhé servo křidélek - KAN

Obvykle bývá u RC souprav použit pro druhé servo křidélek kanál č. 5. Ale vyspělý software vysílače FX-14 dává možnost změnit - přepnout tento kanál (funkci) pomocí funkce KAN na kanál č. 7. Druhé servo křidélek potom zapojíme na výstup 7 na přijímači.

Flaperony - nastavení výchylky klapek - FLTR

Tímto mixem lze nastavit velikost výchylek flaperonů, klapek.

Offset a funkce LIMT a W-KL

Funkce slouží k doladění vysunování klapek a k volbě příslušného ovládače těchto klapek.

Mix pro motýlkové ocasní plochy - LTWK

Tento mix je vhodné resp. nutné aktivovat pokud používáme model s motýlkovými ocasními plochami. Mix slučuje ovládání kanálů výškovky a směrovky.

Mix křidélka/ směrovka - QU-S

Tento mix po aktivaci slučuje funkcí křidélek a směrovky. Kniplem křidélek spřaženě ovládáme i servo směrovky, ale zůstává zde možnost ovládat směrovku i samostatně - kniplem směrovky. Mix lze za letu vypnout externím vypínačem, což je nutné např. při akrobacii, případně před přistáním.

Mix vztlakové klapky/ výškovka - WO-H

Tento mix po aktivaci koriguje klopivý moment, který vzniká při vysunutí vztlakových klapek - výškovka automaticky vyrovná - vyruší tento klopivý moment.

Vypnutí motoru - DROS

Touto funkcí se vypíná motor beze změny polohy trimu plynu. Je nutné použít k ovládání této funkce externí vypínač.

Stopky - ST-U

Stopky lze použít ve funkci odečítací (časovač) nebo přičítací. Zapínají se vypínačem konkrétního mixu nebo ovládací funkcí (kanálem).

Externí trim - regulace mixu - REGL

Pro vyladění konkrétního mixu za letu modelu je vhodné použít externí mix, kterým nastavujeme tento mix. Pomocí funkce REGL zvolíme v příslušném menu konkrétní mix, který můžem takto nastavovat - regulovat konkrétní mix.

Rozšíření vysílače o přídavné multimoduly

Vysílač FX-14 lze rozšířit o několik druhů přídavných modulů pro ovládání modelů aut nebo lodí. Po montáži příslušného modulu do vysílače a po připojení speciálního modulu na výstupy přijímače lze např. dvěma proporcionálními kanály ovládat až 16 spínacích kanálů (funkcí).


HOME Akumulátory Elektromotory Motory Nabíječky Přijímače RC soupravy Regulátory Serva Stavebnice Vrtule
BAZAR   Download   JAK OBJEDNÁVAT - FAQ   Odkazy   Manuály   Žebříček RC souprav   Kontakt   Email-objednávka