HOME Akumulátory Elektromotory Motory Nabíječky Přijímače RC soupravy Regulátory Serva Stavebnice Vrtule
BAZAR   Download   JAK OBJEDNÁVAT - FAQ   Odkazy   Manuály   Žebříček RC souprav   Kontakt   Email-objednávka

Návod k RC soupravám Hitec Flash 4X a Flash 5X

Obsah :

I. Úvod
II. Vlastnosti a specifikace
III. Popis systému
IV. Programování
  1. výběr modelu
  2. programování počátečního režimu
  3. programování hlavního editovacího režimu


II. Vlastnosti a specifikace.

Vysílač

Ovládací páky vysílače (kniply) mají nastavitelnou délku, což umožňuje jejich prodloužení nebo zkrácení tak, aby se přizpůsobily požadavkům pilota.
Vysílač má indikaci nízkého napětí baterie vysílače - toto zvukové varování upozorňuje na to, že napájecí zdroj vysílače je téměř vybitý.
Vysílač je vybaven konektorem učitel – žák (kabel je nutno dokoupit) a přepínačem, kterým lze tento režim aktivovat při propojení s dalším Hitec FM vysílačem.

Vlastnosti vysílače

Flash 4X a 5X

Pouze pro Flash 5X

Používání baterie ve vysílači Flash X

Vysílač je vybaven kvalitními NiCd akumulátory značky Sanyo. Lze také použít akumulátory NiMH tužkového provedení a vyšší kapacity. Akumulátory lze nabíjet originálním nabíječem Hitec - CG-22 (nutno přikoupit), který má dva nabíjecí okruhy – jeden pro vysílač, druhý pro přijímač. Nabíječ je vybaven oddělenými diodami LED, které svítí v případě, že nabíječ dodává výkon do vysílače a do baterie přijímače. Doporučený nabíjecí čas je 16 hodin při použití originálních akumulátorů.


III. Popis systému.

Přiřazení kanálů


Informace režimech 1 ( I ) a 2 ( II )

Ve výrobě je souprava nastavena buď do režimu 1 nebo 2.
Režim 1 znamená, že čtyři základní funkce byly přiřazeny ke kniplům následujícím způsobem : pravý knipl ovládá křidélka (kanál 1) a plyn (kanál 3) a levý knipl ovládá výškovku (kanál 2) a směrovku (kanál 4).
Režim 2 (používaný v USA) umisťuje na pravý knipl křidélka (kanál 1) a výškovku (kanál 2) a na levý knipl plyn (kanál 3) a směrovku (kanál 4).


Rozložení spínačů

Existují tři letové režimy podporované soupravou Flash 5X (Flash 4X má pouze 1 přepínač – SW1) a spínače mají v těchto režimech (jen Flash 5X) odlišné funkce :

SW1 – přepínač umístěn vlevo nahoře (vysílače)
SW2 – umístěn vedle SW1 (vpravo od něj)
SW3 – umístěn vpravo nahoře
SW4 – umístěn vpravo nahoře (úplně v rohu) vedle SW3

Poznámka : SW1 = Přepínač 1, apod.


Režim & přepínač                 funkce                                                                        kanály

Akro režim
Přepínač 1                                exponenciální a dvojité výchylky výškovky                  2
Přepínač 2                               spínač učitel/žák                                                          všechny
Přepínač 3                               3 polohové klapky/flaperon/změna profilu
                                               nebo podvozek                                                           1/5
Přepínač 4                               exponenciální a dvojité výchylky křidélek                     1 nebo 1/5

Větroň režim
Přepínač 1                               třípolohový plyn nebo klapky v kanálu 3                      3
Přepínač 2                               učitel/žák                                                                    všechny
Přepínač 3                               flaperon/změna profilu a výškovka/FLP 2                    1/5 a 2
Přepínač 4                               exponenciální a dvojité výchylky křidélek
                                               a výškovky                                                                 1 a 2 nebo
                                                                                                                                 1/5 a 2
Akrovětroň režim
Přepínač 1                               exponenciální a dvojité výchylky výškovky                  2
Přepínač 2                               učitel/žák                                                                    všechny
Přepínač 3                               klapky/spoiler, FLP 1                                                 1/5 a 2
Přepínač 4                               exponenciální a dvojité výchylky křidélek                     1 nebo 1/5

Digitální trimy

Vysílače Flash 4/5X mají elektronické digitálně nastavitelné trimy. Tyto digitální trimy umožňují velmi přesné pohyby trimů, které nejsou možné u mechanických trimů.
Nastavování trimů je velmi podobné nastavování konvečních trimů s tím rozdílem, že při každé změně do plusu nebo do mínusu uslyšíte krátké pípnutí, které indikuje, že změna nastavení trimu byla provedena. Můžete rovněž držet spínač trimu déle pro dosažení větších změn nastavení trimu. Po každé, když použijete trimy, nastavení se krátce objeví na displeji.

Přehled systému a nabídek (menu)

Funkce tlačítek a přepínačů na vysílači :
1. Displej LCD
2. 3 hlavní zadávací tlačítka : UP – nahoru, DN/TIMER – dolů/časovač, CUT/SAVE – vyjmi/ulož
3. Spínač trimu směrovky (kanál 4)
4. Spínač trimu křidélek (kanál 1)
5. Hlavní vypínač zdroje

Systém nabízí k výběru dvě hlavní menu (nabídky) používané pro nastavování vašeho modelu, přičemž každé menu má rozdílnou metodu pro přístup do něj. To zabraňuje nechtěným změnám v programu v nesprávně zvoleném „režimu“. První menu do kterého vstoupíme se nazývá „INITIAL MODE“ (Počáteční režim) a skládá se z následujících položek menu :
6. Letecký režim
7. Režimy kniplů : režim 1 nebo 2
8. Nastavení časovače letu
9. Aktivace mixu Elevonu (on) nebo jeho deaktivaci (off), pouze pro režim Akro
10. Aktivace mixu motýlkových ocasních ploch (on) nebo jeho deaktivace (off)
11. Reset (vynulování) paměti na hodnoty nastavené výrobcem

Přednastavené hodnoty menu počátečního režimu

Symbol                                   funkce                                    přednastavená hodnota

ACRO                                    letecký režim                            model 1 a 2
GLIDACRO                           režim akrovětroně                    model 3
GLID                                      režim větroně                           model 4 a 5
St                                            režim kniplů                             režim 1( I ) nebo 2 ( II )
None                                       časovač                                   10,00
Elevon                                     mix elevonu                             Off (vypnuto)
V- Tail                                    mix motýlkových ploch            Off (vypnuto)
RST AL                                  vynulování dat                          žádná

Pomocí tohoto menu lze přizpůsobit vysílač tak, aby vyhovoval požadavkům pro větroň, sportovní nebo akrobatický typ modelu. Poté, co jste zakončili programování v Menu počátečního režimu vstupte do „Main edit mode“ (Hlavní editovací režim). Použijte stejná tlačítka a spínače na vysílači jako v „Režimu počátečního nastavení“.
V hlavním editovacím menu jsou přístupny následující funkce :

12. Nastavení koncového bodu (EPA)
13. Nastavení exponenciálních výchylek
14. Nastavení dvojích výchylek (pouze u Flash 5X)
15. Reverzace serva
16. FLP1 v režimu Akrovětroně (Glidacro) nebo FLP2 v režimu Větroně (při použití přepínače SW 3).
17. Aktivace (on) nebo deaktivace (off) mixu křidélek a směrovky

Symbol                                   funkce                                    přednastavené hodnoty

EPA                                        nastavení koncového bodu       100% pro kanály 1,2,3,4,5
EXP                                        exponenciální průběhy              0% pro kanály 1,2,4
D/R                                         dvojité výchylky                       100% pro kanály 1 a 2
NOR                                       reverzace serva                        normální pro kanály 1,2,3,4,5
AIL-RUD                               mix křidélek a směrovky          vypnuto (off)

Systém X rovněž nabízí další úroveň programování využitím paměti pro uložení 5-ti modelů a to bez ohledu na typ modelu.
To se provádí v „Menu výběru modelu" (Model select menu).

Přednastavené hodnoty v menu výběru modelu

Symbol                                   funkce                                    přednastavená hodnota

SL                                           výběr modelu                           žádná

IV. Programování

1. Výběr modelu

Výběr modelu proveďte následovně :

1. U vypnutého vysílače stiskněte současně tlačítka DN/TIMER a CUT/SAVE
2. Zatímco držíte stisknutá tlačítka zapněte vysílač
3. LCD displej zobrazí symbol „SL“
4. Použijte spínač trimu směrovky (kanál 4) pro výběr požadovaného čísla modelu
5. Stiskněte tlačítko CUT/SAVE a dvě pípnutí potvrdí výběr
6. Vypněte vysílač a znovu ho zapněte pro aktivaci vybraného modelu

2. Programování počátečního režimu

Jak už titul napovídá „Menu počátečního režimu“ se používá pro měření toho, jak si přejete vysílač nastavit pro požadovaný model tak, aby vyhovoval vašemu stylu. Rovněž si budete muset vybrat, které mixy budete chtít použít. Toto rozhodnutí musí být provedeno před vstupem do HLAVNÍHO EDITOVACÍHO MENU, neboť výběr učiněný v MENU POČÁTEČNÍHO REŽIMU ovlivňuje programovací rozhodnutí v HLAVNÍM EDITOVACÍM MENU.

Pro přístup do MENU POČÁTEČNÍHO REŽIMU je nezbytné mít vysílač vypnutý :
1. U vypnutého vysílače stiskněte současně tlačítka UP a DN/TIMER
2. Zatímco držíte stisknutá tlačítka zapněte vysílač. LCD displej by nyní měl zobrazovat symbol ACRO (AKRO) a GLID (Větroň) a číslo vybraného modelu
Po vstoupení do tohoto menu jsme připraveni zahájit programování.

Změna letového režimu

Vysílač Flash X má schopnost se přizpůsobit potřebám pilota přepnutím letového režimu mezi sportovním akrobatickým typem letadla, větroně nebo kombinací větroně a akrobatického modelu, jakým je například motorizovaný větroň.

V akrobatickém ACRO režimu jsou dostupné všechny možnosti ukázané v POČÁTEČNÍM REŽIMU. Všimněte si, že pokud si vyberete mix ELEVON nebo MOTÝLKOVÉ OCASNÍ PLOCHY (V-TAIL), můžete použít pouze jeden nebo druhý mix. Rovněž přepínač SW3 nabízí neproporcionální funkci normálně používanou pro aktivaci vašeho zatahovacího podvozku. Protože tento přepínač je třípolohový, můžete tuto funkci rovněž použít pro aktivaci dalších funkcí, jako např. třípolohové klapky, spoilery, zatahovací podvozek nebo uvolnění bomb apod.

V režimu GLID (Větroň) nebudete mít k dispozici mix ELEVON, nicméně budete moci použít třípolohové přepínače SW3 a SW1. V režimu GLID (Větroň) třípolohový přepínač SW1 poskytuje přednastavení 0%, 50% a 100% pro ovládání plynu nebo klapek. Přepínač SW3 může mixovat křidélka (kanál 1 a kanál 5), a výškovku (kanál 2) dohromady pro řízení klouzavého letu větroně, stejně dobře jako nastavování klapek proporciálně pomoci kniplu plynu. Tuto speciální funkci probereme v části PROGRAMOVÁNÍ VĚTRONĚ v tomto návodu.

Vysílač Flash 5X má také kombinaci režimu AKRO a VĚTROŇ - AKROVĚTROŇ. Zde sice není dostupný mix ELEVON, nicméně mix motýlkových ocasních ploch dostupný je, stejně jako třípolohový přepínač SW3 pro mix křidélek (kanál 1 a kanál 5), a výškovky (kanál 2). Všechny tři kanály mohou být mixovány v tomto režimu pro dosažení celé řady funkcí. Např. sportovní akrobatické letadlo může vykazovat značné klopení při vysunutí klapek. Mixováním výškovky a klapek bude tento jev korigován, což znamená méně starostí pro pilota. Další podrobnosti probereme v části o AKROBATICKÉM PROGRAMOVÁNÍ v tomto návodu.
Prohlédněte si rozložení přepínačů pro různé režimy na začátku návodu nebo lépe přímo na vysílači.

Pro výběr režimu použijte tento postup :

18. Stiskněte a držte obě tlačítka UP a DN a zapněte vysílač.
19. Stiskněte buď UP nebo DN tlačítko, displej zobrazí ACRO (AKRO) nebo GLID (Větroň) nebo GLIDACRO (Akrovětroň) symbol.
20. Pro změnu režimu použijte CUT.
21. Po provedení výběru vypněte vysílač. Váš nový výběr se objeví poté, co je vysílač znovu zapnut.

Změna režimu kniplů

Vysílač může být přepnut do režimu kniplů I nebo II bez ohledu na přednastavení z výroby.
Režim I má plyn (kanál 3) a křidélka (kanál 1) na pravém kniplu, a výškovku (kanál 2) a směrovku (kanál 4) na levém kniplu.
Režim II (populární v USA) má křidélka A (kanál 1) a výškovku (kanál 2) na pravém kniplu, zatímco plyn (kanál 3) a směrovku (kanál 4) na levém kniplu vysílače.

Pokud chcete přepnou režim I do režimu II postupujte následovně :

22. Stiskněte a držte obě tlačítka UP a DN a zapněte vysílač.
23. Stiskněte buď tlačítko UP nebo DN až displej ukáže „St“, nebo-li režim kniplu (Stick Mode).
24. Pro změnu tohoto režimu použijte tlačítko CUT.
25. Po provedení výběru vypněte vysílač. Výběr je proveden.

Poznámka : Jestliže jste si vybrali režim kniplů II bude nutno provést ještě malou mechanickou úpravu kniplů uvnitř vysílače.

Odpočítavací časovač

Vysílač je vybaven zabudovaným časovačem, který může upozorňovat na řadu různých situací, jako např. nedostatek paliva, nízké napětí baterie přijímače, nebo prostě jen uplynulý čas. Přednastavený čas časovače z výroby je 10 minut. Tuto hodnotu můžete změnit od 1 do 30 minut.

Pro nastavení časovače použijte tento postup :

26. Stiskněte a držte obě tlačítka UP a DN a zapněte vysílač.
27. Stiskněte buď UP nebo DN tlačítko dokud displej nezobrazí "10:0" nebo-li režim nastavené časovače.
28. Použijte tlačítko trimu 4. kanálu (směrovka) pro zvětšení nebo zmenšení hodnoty časovače. Stiskněte pravou stranu tlačítka trimu pro zvětšení údaje a levou stranu pro zmenšení údaje.
29. Po nastavení požadovaného času vypněte a pak zapněte vysílač. Časovač bude nastaven a připraven k použití.
30. Pozor – displej nezobrazuje jednotky sekund. Deset minut je zobrazeno jako 10:0.
31. Zvukové odpočítávání bude pípat každou sekundu během posledních 10 sekund dokud není dosaženo nuly (0).
Pro aktivaci časovače při normálním letovém provozu stiskněte tlačítko DN/TIMER jednou, a LCD displej automaticky přepne z displeje znázorňující napětí na displej s odpočítáním časovačem a okamžitě zahájí odpočítávací sekvenci v 10-ti sekundových intervalech (posledních 10 sekund je indikováno zvukově).

Mixovací funkce, elevon a motýlkové ocasní plochy

32. Souprava nabízí 3 předprogramované mixovací funkce, z nichž 2 - elevon a motýlkové ocasní plochy jsou přístupny pomoci MENU POČÁTEČNÍHO REŽIMU. Třetí mix je nabízen z HLAVNÍHO EDITOVACÍHO MENU.
Mixy motýlek a elevon. Pro přístup k těmto mixům postupujte takto :
33. Stiskněte a držte obě tlačítka UP a DN a zapněte vysílač.
34. Stiskněte buď tlačítko UP nebo DN dokud displej nezobrazí mix V-TAIL (motýlek) nebo ELEVON ve spodním pravém rohu displeje.
35. Stiskněte tlačítko CUT/SAVE pro zapnutí nebo vypnutí požadované funkce.
36. Poté, co jste si vybrali funkci a provedli její aktivaci nebo deaktivaci, vypněte a znovu zapněte vysílač. LCD displej by měl ukazovat mixovací funkci, kterou jste aktivovali v levém spodním rohu displeje. Jestliže funkce byla deaktivována nebude tato na displeji zobrazena.
37. Lze vybrat pouze jednu z těchto dvou mixů, v případě aktivace mixu elevonu bude motýlek automaticky deaktivován a naopak.
Třetí mix - křidélka/směrovka je dostupný přes HLAVNÍ EDITOVACÍ MENU a bude popsán v samostatné stati.
38. Mix ELEVON je dostupný pouze u AKRO modelu pomoci kanálů 1 a 2.
39. Jestliže máte model s motýlkovými ocasními plochami, a přejete si mít jejich ovládání na pravém (křidélkovém) kniplu, je nezbytné použít mixovací funkci křidélek a směrovky. Jinak budou motýlkové ocasní plochy ovládány z kniplu směrovky pro zatáčení a z kniplu výškovky pro klopení.

40. - 41. Resetování dat

Poslední možností dostupnou v MENU POČÁTEČNÍHO REŽIMU je možnost DATA RESET – to je data resetovat – vynulovat. Zpráva na displeji bude „rst AL“.
Tato možnost Vám nabízí znovunastavení u vybraného modelu na hodnoty přednastavené ve výrobě.

3. Programování hlavního editovacího režimu

V tomto režimu můžete provést všechna nezbytná nastavení serv před prvním letem. To zahrnuje nastavení koncových bodů řízení, exponenciální průběhy, reverzace serv atd. Systém X umožňuje velmi rychlé a snadné nastavení jakéhokoliv modelu. Jak začátečník, tak expert si velmi snadno osvojí základy programování tak, aby odpovídaly jeho letovým potřebám. Podívejme se teď na chvilku na vývojový DIAGRAM HLAVNÍHO EDITOVACÍHO REŽIMU, abychom viděli jak funguje proces výběru z menu.


Protože budete schopni vidět odezvy serv okamžitě při zadávání programovacích dat, je doporučováno nainstalovat serva a přijímač do modelu, který si přejete nastavovat. Není-li to vhodné, pokračujte se servy a přijímačem umístěnými před vámi a pozorujte odezvy povelů.
Abyste mohli vstoupit do HLAVNÍHO EDITOVACÍHO MENU, budete muset opustit menu POČÁTEČNÍHO REŽIMU. Toho dosáhnete vypnutím vysílače, zhasnutím displeje a opětovným zapnutím vysílače. LCD displej by měl nyní zobrazovat napětí vysílače. V aktivní provozním režimu, vstupte do HLAVNÍHO EDITOVACÍHO REŽIMU dle tohoto postupu :

1. Zapněte vysílač.
2. Stiskněte současně tlačítka UP a DN/TIMMER.
3. LCD displej se tímto přepne do HLAVNÍHO EDITOVACÍHO MENU a vy byste měli vidět funkci EPA na displeji.
4. Pro opuštění tohoto menu v jakémkoliv okamžiku stiskněte znovu současně tlačítka UP a DN/TIMER.
Zapněte přijímač s připojenými servy, abyste viděli efekt vašeho programování.

Režim větroň a kombinace doplňujícího programování (FLP 2)

V HLAVNÍM EDITOVACÍM MENU máme možnost jedné z největších programovatelných změn pro větroně a to mix klapek. Tento mix je ovládán třípolohovým spínačem SW3. S tímto mixem máte možnost ovládat větroň využívající křidélek zároveň jako klapek, mixovaných s výškovkou k omezení stoupání letounu vzhůru ve chvíli, kdy jsou klapky spuštěny. Tuto možnost máte ale pouze v případě použití dvou serv pro křidélka (kanál 1 a 5) a jednoho serva pro výškovku.

Pro přístup k této funkci nejprve připojte do přijímače na kanál 1 servo pro pravé křidélko a na kanál 5 servo pro levé křidélko. Servo výškovky je připojeno na kanál 2. V HLAVNÍM EDITOVACÍM MENU najděte a aktivujte v rohu displeje funkci s vyobrazením „FLP2“ a kanál 1 bude blikat. To znamená, že tato funkce je aktivována a připravena k programování. Použitím trimu na kanálu 1 můžete změnit hodnotu zobrazenou na displeji na hodnotu jinou, a to pozitivní nebo negativní. Vzhledem k tomu, že to provádíte s aktivním přijímačem a servem, uvidíte, jak tato úprava funguje a jak se servo pohybuje podle změny hodnoty. Takto můžeme naprogramovat křidélka, abychom zpomalili model před přistáním – postupujte následovně :

Po zpřístupnění FLP2 na displeji v hlavním editovacím menu, přepněte třípolohový spínač SW3 do dolní pozice (k sobě). Změňte hodnotu zobrazenou na displeji na 50 % pro křidélka. S blikajícím kanálem 1 použijte tlačítko trimu kanálu 1 na pravé straně k zápisu 50 %. Vyberte kanál 2 stlačením tlačítka trimu kanálu 4 doprava. Číslice 2 začne blikat. Změňte tuto hodnotu na 25 %. Ještě jednou použijte tlačítko trimu kanálu 4 k výběru kanálu 5, a nastavte tuto hodnotu stejně jako pro kanál 1 na 50 %. Teď jste právě nastavili obě křidélka pro pohyb dolů na 50 % jejich dráhy, klapek pro pohyb na 50 % a výškovku pro pohyb na 25 %.

Nyní přepněte spínač SW3 do střední polohy a naprogramujte pro kanály 1, 2 a 5 obdobným postupem stejné hodnoty. Tím získáte proporcionální mix klapek, který můžete řídit pákou plynu. Nyní přepněte třípolohový spínač do horní pozice. Obdobně budete programovat nové hodnoty a to 90 % pro pravé křidélko – kanál 1, 45 % pro výškovku – kanál 2 a 90 % pro levé křidélko – kanál 5.

A nyní budeme programovat třípolohový spínač SW1, který bude (může) ovládat elektronický regulátor otáček elektromotoru, užívaný často v elektroletech. Použitím standardního serva se spínačem či elektronického ovládače otáček můžete díky tomuto spínači získat stav vypnutí (OFF), 50 % výkonu a 100 % výkonu motoru. Rozložení průběhu otáček je třeba nastavit na spínači serva nebo trimováním (nastavením) regulátoru. Spínač SW1 bude pouze nastavovat plnou výchylku serva, středovou a opačnou krajní polohu. Význam tohoto spínače nelze v rámci nabídky Flash 5 systému X dále programovat.

Režim akrovětroně a kombinace doplňujícího programování akrobatického větroně (FLP1)

Kombinace Akrovětroň umožňuje jak celý program funkcí nastavení režimu AKRO, tak i režim klapek, který využívá spínač SW3. Nastavení modelu v režimu Akrovětroň je podobné běžné praxi AKROmodelu a to použitím všech funkcí dostupných v POČÁTEČNÍM REŽIMU. Hlavním rozdílem je možnost použití dvou serv pro křidélka a ta využít zároveň i jako klapky. (Poznámka : pokud se rozhodnete využít tuto možnost, spínač SW3 bude využit pro řízení klapek a nemůže být použit pro ovládání 5. kanálu – např. k ovládání zatahovacího podvozku a podobně). Použití programovatelného třípolohového spínače SW3 pro režim klapek vám umožňuje předem nastavit polohu klapek pro získání většího vztlaku během startu nebo motorového letu.

Střední polohu spínače v systému Flash 5 X nelze programovat a tato poloha spínače je neutrální. V dolní pozici můžete programovat pozitivní či negativní hodnotu klapek. V negativní poloze se budou klapky pohybovat vzhůru, což udělí modelu vyšší rychlost (výhoda pro vzdušný souboj – kombat). V horní pozici spínače se budou klapky pohybovat směrem dolů, čím získáte lepší vztlak v termice. Toto je příklad, který budeme nyní programovat :

Nastavte spínač SW3 do dolní polohy. Použijte tlačítko trimu kanálu 1 ke změně hodnoty na negativní číslo. To vykloní křidélko/klapku vzhůru do horní polohy. (Uvědomte si, že ke zvýšení rychlosti letu ve vzdušném souboji nepotřebujete vysokou hodnotu výchylky – 1/16 palce což je 1,6 mm pro začátek postačuje).

Nyní přepněte spínač do horní polohy a naprogramujte pozitivní hodnotu pro spuštění klapek. Ani to nevyžaduje velkou výchylku – 1/8 palce (3,2 mm) pro začátek postačuje. Střední poloha třípolohového spínače zůstane nezměněna.

A ještě pár drobností :
Kladná hodnota (+) je na displeji zobrazena symbolem NOR, záporná negativní hodnota (-) symbolem REV.

Rozložení spínačů v režimech Acro, Glid a Glidacro včetně mixů elevon a V-TAIL

ACRO - motorový model
            spínač 1           poloha horní                 Exp nebo D/R pro výškovku
                                   poloha střed                 Exp nebo D/R vypnuto
                                   poloha dolní                 nefunkční
            spínač 3           poloha horní                 klapky nebo podvozek 100 %/0 %
                                   poloha střed                 klapky nebo podvozek 50 %/50 %
                                   poloha dolní                 klapky nebo podvozek 0%/100 %
            spínač 4           poloha horní                 Exp nebo D/R pro křidélka
                                   poloha dolní                 Exp nebo D/R vypnuto

Dále lze zadat jeden z mixů Elevon – Delta či V-Tail – Motýlek. Křidélka jsou řiditelná pouze 1 servem. Exponenciální funkci lze jako nepřepínatelnou napevno nastavit i pro kanál 1 (směrovku). Dále lze zadat nepřepínatelný mix křidélka/směrovka s dominancí křidélek. Plyn je řízen proporcionálně na kanálu 3.

GLID - větroň
            spínač 1           poloha horní                 elektromotor 100 % - kanál 3
                                   poloha střed                 elektromotor 50 %
                                   poloha dolní                 elektromotor 0 %
            spínač 3           poloha horní                 90 % výchylka klapky v režimu křidélek (kanál 1 a 5), 45 % výchylka výškovky - kanál 2     
            FLP 2              poloha střed                 50 % výchylka pro klapky v režimu křidélek – kanál 1 a 5, 25 % výchylka výškovky – kanál 2
                                                                       v této poloze spínače je možno klapky plynule proporcionálně ovládat kniplem plynu; kompenzace výškovkou je aktivní, ale nezávisle ovládána kniplem kanálu 2
                                   poloha dolní                 50 % výchylka pro klapky v režimu křidélek – kanál 1 a 5, 25 % výchylka výškovky – kanál 2
            spínač 4           poloha horní                 Exp nebo D/R pro křidélka (1), výškovku (2) nebo oboje najednou
                                   poloha dolní                 Exp nebo D/R vypnuto

Lze zadat pouze mix V-Tail (motýlek). Křidélka jsou řiditelná dvěma servy zapojenými do přijímače pro kanály 1 a 5. Exponencionální funkci lze jako nepřepínatelnou – napevno nastavit i pro kanál 1 – směrovku. Dále lze zadat nepřepínatelný mix křidélka/směrovka s dominancí křidélek. Elektromotor je možno ovládat pouze neproporcionálně – třípolohovým spínačem 1.

GLIDACRO - motorizovaný větroň
            spínač 1           poloha horní                 Exp nebo D/R pro výškovku (2)
                                   poloha střed                 Exp nebo D/R vypnuto
                                   poloha dolů                  nefunkční
            spínač 3           poloha horní                 křidélka vychýlena vzhůru – režim spoileru pro zvýšení rychlosti
            FLP 1              poloha střed                 křidélka bez korekce
                                   poloha dolní                 křidélka vychýleny dolů – režim klapek pro zpomalení rychlosti
            spínač 4           poloha horní                 Exp nebo D/R pro křidélka (kanál 1)
                                   poloha dolní                 Exp nebo D/R vypnuto

Lze zadat pouze mix V-Tail (motýlek). Křidélka jsou řiditelná dvěma servy zapojenými do přijímače na kanály (1 a 5). Exponenciální funkci lze jako nepřepínatelnou – napevno nastavit i pro kanál 4 (směrovku). Dále lze zadat nepřepínatelný mix křidélka/směrovka s dominancí křidélek. Elektromotor je možno ovládat proporcionálně kniplem plynu na kanálu 3.

ACRO – Elevon
Motorový model s mixem Delta
            spínač 1           poloha horní                 Exp nebo D/R pro výškovku (2)
                                   poloha střed                 Exp nebo D/R vypnuto
            spínač 3           poloha horní                 klapky nebo podvozek 0/100 %
                                   poloha střed                 klapky nebo podvozek 50/50 %
                                   poloha dolní                 klapky nebo podvozek 0/100 %
            spínač 4           poloha horní                 Exp nebo D/R pro křidélka (kanál 1)
                                   poloha dolní                 Exp nebo D/R vypnuto

Křidélka jsou řiditelná pouze 1 servem. Exponenciální funkci lze jako nepřepínatelnou – napevno nastavit i pro kanál 4 (směrovku). Dále lze zadat nepřepínatelný mix křidélka/směrovka s dominancí křidélek. Plyn je řízen proporcionálně kniplem na kanálu 3.

GLID – V-Tail
Větroň s mixem motýlek

            spínač 1           poloha horní                 elektromotor 100 % - kanál 3
                                   poloha střed                 elektromotor 50 %
                                   poloha dolní                 elektromotor 0 %
            spínač 3           poloha horní                 90 % výchylka klapky v režimu křidélek (kanály 1 a 5), 15 % výchylka výškovky (kanál 2)
            FLP 2              poloha střed                 50 % výchylka pro klapky v režimu křidélek - kanál 1 a 5, 25 % výchylka výškovky – kanál 2

V této poloze spínače je možno klapky plynule proporcionálně ovládat kniplem plynu- kanál 3. Kompenzace výškovkou je aktivní – výškovka je nezávisle ovládána kniplem kanálu 2.

            spínač 4           poloha dolní                 Exp nebo D/R pro křidélka (1), výškovku (2) nebo oboje najednou
                                   poloha dolní                 Exp nebo D/R vypnuto
Křidélka jsou řiditelná dvěma servy zapojenými do přijímače na kanály 1 a 5. Exponenciální funkci lze jako nepřepínatelnou to je napevno nastavit i pro kanál 4 – směrovku. Dále lze zadat nepřepínatelný mix křidélka/směrovka s dominancí křidélek. Elektromotor je možno ovládat pouze neproporcionálně třípolohovým spínačem 1.

Nastavení koncového bodu

Funkce nastavení koncového bodu (EPA) umožňuje nastavit velikost výchylek, které servo vykoná při pohybu na obě strany ze středové polohy. Nastavení kteréhokoliv kanálu může být provedeno v rozsahu od 0 % (žádný pohyb serva) do 125 % normální výchylky serva. Za normální výchylku serva je považováno 30° na každou stranu od středu, což dává dohromady 60°. Z výroby je EPA nastaveno na 100 % normální výchylky serva.

Pro vstup do funkce EPA z normálně zapnutého vysílače použijte následující postup :

1. Stiskněte současně tlačítka UP a DN/TIMER.
2. LCD displej by se měl přepnout do HLAVNÍHO EDITOVACÍHO REŽIMU a vy byste měli vidět funkci EPA na displeji.
3. Použijte tlačítko trimu kanálu 4 pro výběr jiného kanálu.
4. Použijte tlačítko kanálu 1 pro zvětšení nebo zmenšení hodnoty koncového bodu.
5. Pro opuštění tohoto menu stiskněte znovu současně tlačítka UP a DN/TIMER.

LCD displej by měl zobrazovat EPA funkci stejně jako všech 5 kanálů. Kanál 1 by měl blikat na displeji a to indikuje, že je možné nastavovat bod kanálu křidélek (kanál 1). Zapněte nyní přijímač s připojenými servy tak, abyste mohli pozorovat efekt nastavování.
Pro zvětšení nebo zmenšení výchylky serva křidélek nastavte knipl křidélek doprava a držte ho tam. Můžete nastavit velikost výchylky stisknutím tlačítka kanálu 1, buď pravého pro zvětšení výchylky nebo levého pro zmenšení výchylky. Udělejte to nyní a pozorujte jak hodnota na displeji vysílače se zvětšuje a servo se začíná pohybovat dále od středu. Zmenšením zobrazené hodnoty by servo mělo zmenšit výchylku od středu. Pro výběr jiného kanálu pro nastavení stiskněte tlačítko trimu kanálu 1 (plyn) nalevo nebo napravo a displej ukáže, který kanál jste si vybrali pro nastavení znázorněním blikajícího čísla kanálu na displeji. Všimněte si, že každý kanál se nastavuje použitím tlačítka trimu kanálu 1. Proto musíte pohnout do strany kniplem odpovídajícím příslušnému pohybu serva. Například pro nastavení výškovky musíte pohnout kniplem výškovky pro pozorování provedených změn.

Poznámka týkající se spínače zhášení motoru v akrorežimu :
Systém X umožní uživateli naprogramovat kanál 3 pro nastavení spalovacího motoru se žhavící svíčkou nebo benzínového motoru.
Při nastavování táhla plynu ve volnoběhu nastavte trim na 30 %. Všimněte si, že při stisknutí tlačítka CUT/SAVE se trim serva plynu zmenší na 0 %. Toto nastavení by mělo odpovídat úplnému stažení plynu a následovnému zhasnutí motoru. Experimentujte s táhlem plynu tak dlouho, až se vám podaří zastavit motor stisknutím tlačítka CUT/SAVE.

Nastavení exponenciálních výchylek

Nastavení exponenciálních výchylek je další položkou v menu a tato funkce Vám dovolí změnit odezvu na polohu kniplu z lineárního průběhu na to, co je známé jako vzrůstající křivka odezvy, nebo-li exponencionála. Jako příklad může posloužit pilot extrémně citlivého akrobatického modelu používající plnou výchylku serva, který nepotřebuje velký pohyb serva v přímém horizontálním letu, ale chce využít všech výhod jeho akrobatických schopností. Tedy, exponenciální průběhy jsou programovány tak, že serva vykazují jen malé výchylky, když jsou kniply blízko středových poloh nebo-li blízko neutrálu. Jak se kniply vzdalují více od neutrálu, serva se vychylují více než by odpovídalo lineární odezvě, což dovoluje rychlé a precizní manévry.

Pro přístup k nastavení exponenciálních výchylek z provozního režimu postupujte takto :

1. Stiskněte současně tlačítka UP a DN/TIMER.
2. LCD displej by se měl přepnout do HLAVNÍHO EDITOVACÍHO MENU a měli byste na něm vidět funkci EPA.
3. Stiskněte tlačítko UP pro posunutí se do nastavení funkce EXP, kanál 1 by měl blikat.
4. Použijte tlačítko trimu kanálu 4 pro výběr požadovaného kanálu.
5. Použijte tlačítko trimu 1 pro zvětšení nebo zmenšení hodnoty exponenciály.
6. Pro opuštění tohoto menu v libovolném okamžiku stiskněte znovu současně tlačítka UP a DN/TIMER.

Exponenciální průběhy lze nastavit na kanálech 1, 2, a 4 (křidélka, výškovka a směrovka). Při nastavování funkce EXP budeme používat tlačítko trimu kanálu 4 pro výběr požadovaného kanálu, a tlačítko trimu kanálu 1 pro změnu hodnoty funkce EXP. Klíčem ke správnému použití exponenciálních průběhů je znalost toho, kdy potřebujeme mít velké odezvy a kdy malé. Většina pilotů potřebuje mít malé odezvy v blízkosti neutrálu. Tlačítko trimu kanálu 1 nastaví velikost exponenciální odezvy buď směrem k větším hodnotám v blízkosti neutrálu nebo k nižším hodnotám v blízkosti neutrálu. Provádíme to zvětšováním hodnoty na PLUS (+) straně pro větší velikost odezvy, nebo na MÍNUS (-) straně pro zmenšení velikosti odezvy v blízkosti neutrálu.
Opakujte tento proces pro všechny kanály na kterých chcete mít exponenciální průběhy. Kanály si vyberte pomocí tlačítka trimu kanálu 4. Protože vnímání exponenciálních průběhů je záležitost čistě subjektivní záleží jen na vás, zda a o kolik exp. průběhu budete potřebovat pro svůj model. Exponenciální průběhy u soupravy Flash 4 X jsou aktivovány okamžitě při jejich naprogramování.
Exponenciální průběhy na soupravě Flash 5X na směrovce (kanál 4) budou aktivní okamžitě při naprogramování, ale exponenciální průběhy výškovky a křidélek budou aktivovány až po přepnutí příslušného přepínače.

Režim                                     funkce                                    přepínač a pozice

AKRO a Akrovětroň            výškovka                                 přepínač SW1 zcela nahoru (UP)
                                               křidélka                                   přepínač SW4 zcela nahoru (UP)
Větroň                                    výškovka a křidélka                 přepínač SW4 zcela nahoru (UP)

Nastavení dvojích výchylek

Dvojí výchylky dovolují pilotovi mít dvě zcela rozdílné velikosti výchylek serv z důvodu větší univerzálnosti modelu letadla. Naprogramováním druhého souboru velikosti výchylek serv (od 0 do 125 % normálních výchylek serva), můžete zvětšit odezvy letadla na pohyb kniplů pouhým přepnutím přepínače dvojích výchylek. Použití dvojích výchylek je velice výhodné při seznamování se s akrobatickým letadlem vysoce citlivým na odezvy. Naprogramováním druhého souboru výchylek podstatně menších než normálních, můžete získat cit pro tento akrobatický model při malých výchylkách, můžete nastavit trimy a provést všechna další nastavení, a pak pouze přepnout na soubor větších výchylek a dostat z modelu jeho maximum. Malým experimentováním zjistíte, že dvojí výchylky jsou velmi užitečné po té, co se vaše pilotní schopnosti zlepšily.
Souprava Flash 5X je vybavena dvěma přepínači dvojích výchylek (souprava Flash 4X nemá možnost dvojích výchylek). Aktivační spínač dvojích výchylek pro křidélka (SW4) je umístěn v pravém horním rohu vysílače, a aktivační spínač dvojích výchylek pro výškovku (SW1) je umístěn v levém horním rohu vysílače. Toto jsou jediné dva kanály dostupné pro použití dvojích výchylek na této rádiové soupravě.

Pro naprogramování dvojích výchylek z provozního režimu použijte následující postup :

1. Stiskněte současně tlačítka UP a DN/TIMER.
2. LCD displej by se měl přepnout do HLAVNÍHO EDITOVACÍHO MENU.
3. Stiskněte tlačítko UP pro nastavení na funkci D/R.
4. Použijte tlačítka trimu kanálu 4 pro výběr požadovaného kanálu.
5. Použijte tlačítka trimu kanálu 1 pro zvětšení nebo zmenšení hodnoty dvojích výchylek.
6. Pro opuštění tohoto menu v libovolném okamžiku stiskněte znovu současně tlačítka UP a DN/TIMER.

Po vstupu do funkce dvojích výchylek (D/R) bude displej zobrazovat D/R úplně vlevo, a kanály 1 a 2 v horní části displeje. V tomto okamžiku by měl kanál 1 blikat a tím indikovat připravenost pro naprogramování dvojích výchylek. Rovněž hodnota 100 % je zobrazena uprostřed displeje. To je hodnota přednastavená z výroby a znamená, že při aktivaci dvojích výchylek nebudou serva vykazovat žádnou odchylku od normálního nastavení.
Pro výběr kteréhokoliv ze dvou kanálů dostupných pro programování použijte tlačítko trimu kanálu 4 a další kanál začne blikat. Poté používáním tlačítka trimu kanálu 1 zvětšete (až do 125 %) nebo zmenšete až do 0 % (žádný pohyb serva). Přepněte odpovídající přepínač nahoru (viz dole) pro pozorování zmenšeného nebo zvětšeného pohybu při programování této vlastnosti. Přepínáním tam a zpět můžete vidět výsledky programování.

Režim                                                            funkce                        přepínač/pozice

AKRO a Akrovětroň režim                          výškovka                     přepínač SW1 zcela nahoru
                                                                       křidélka                       přepínač SW4 zcela nahoru
GLID MODE (větroň režim)                       výškovka a křidélka     přepínač SW4 zcela nahoru

Reverzace serva

Reverzace serva je důležitou funkcí vaší soupravy. Můžete namontovat serva do modelu bez ohledu na smysl jejich otáčení (vpravo – vlevo). Jinými slovy, jestliže zjistíte, že jste nainstalovali vaše servo např. výškovky takovým způsobem, že povel NAHORU způsobí výchylku DOLů, můžete to snadno napravit použitím funkce reverzace serva.

Pro přístup do funkce reverzace serva z provozního režimu postupujte takto :

1. Stiskněte obě tlačítka UP a DN/TIMER současně.
2. LCD displej by se měl přepnout do HLAVNÍHO EDITOVACÍHO REŽIMU.
3. Stiskněte tlačítko UP pro přístup do funkce "reverzace serva."
4. Použijte tlačítko trimu kanálu 4 pro výběr požadovaného signálu.
5. Použijte tlačítko CUT/SAVE pro reverzaci vybraného kanálu.
6. Pro opuštění tohoto menu v libovolném okamžiku stiskněte znovu současně tlačítka UP a DN/TIMER.

LC displej zobrazí režim modelu ve kterém se nachází (AKRO atd.), následovaný zprávou NOR (normální), a poté kanálem u kterého můžete provést reverzaci. Všech 5 kanálů může být reverzováno nezávisle tak jak potřebujete pro každý model. Kanál 1 by měl nyní blikat na displeji indikujíce připravenost pro reverzaci.
Pro výběr kanálu použijte tlačítko trimu kanálu 4. Vybraný kanál bude trvale blikat. Pro změnu smyslu otáčení serva použijte tlačítko CUT/SAVE. LCD displej se změní z NOR na REV na pravé straně displeje, indikujíce změnu která byla provedena. Provádite-li tuto funkci s přijímačem a servy zapnutými, je možné pozorovat změnu okamžitě na modelu. Poté, co jste naprogramovali všechna serva, aby pracovala ve správném směru, jednoduše stiskněte obě tlačítka UP a DN/TIMER současně pro opuštění této funkce a k návratu do provozního režimu.

Akrovětroň – FLP1 a FLP2

V režimu Větroň a Akrovětroň lze naprogramovat velikost pohybu křidélek jak v dolní pozici (klapka), tak v horní pozici (spoilery), který bude akceptován funkcí flaperonu při použití přepínače SW3. Navíc v režimu Větroň můžete použít knipl plynu, což umožní proporcionální ovládání flaperonu. Pro přístup k tomuto displeji musíte být buď v režimu Akrovětroň nebo Větroň, jste-li v režimu Akrovětroň :

1. Stiskněte současně tlačítka UP a DN/TIMER, LCD displej by se měl přepnout do HLAVNÍHO EDITOVACÍHO REŽIMU.
2. Stiskněte tlačítko UP pro nalezení FLP1.
3. S přepínačem SW3 v poloze UP (nahoře) naprogramujeme procenta způsobem popsaným níže.
4. Použijte tlačítko trimu kanálu 4 pro výběr požadovaného kanálu, který chcete programovat.
5. Použijte tlačítko trimu kanálu 1 pro zadání procent.
6. Střední poloha přepínače SW1 je neutrální a neprogramovatelná.
7. Přepněte přepínač SW1 do spodní polohy a programujte tak jako pro horní polohu.
8. Pro opuštění tohoto menu stiskněte znovu současně tlačítka UP a DN/TIMER.

Takto získáte dvě uživatelem přednastavené polohy pro klapky nebo spoilery je-li přepínač SW3 v poloze UP (nahoře) nebo DOWN (dole). Třetí poloha je neprogramovatelná a neutrální je-li přepínač v prostřední poloze.

A jste-li v režimu Větroň:
1. Stiskněte současně tlačítka UP a DN/TIMER, LCD se přepne do HLAVNÍHO EDITOVACÍHO MENU.
2. Stiskněte tlačítko UP pro nalezení FLP2 na displeji GLID (větroň).
3. V režimu Větroň s přepínačem SW3 v poloze UP naprogramujte procenta takto :
4. Použijte tlačítko trimu kanál 4 pro výběr požadovaného kanálu.
5. Použijte tlačítko trimu kanálu 1 pro zadání procent.
6. Udělejte to samé s přepínačem SW3 ve střední a spodní poloze.
7. Pro opuštění tohoto menu stiskněte znovu současně tlačítka UP a DN/TIMER.

Takto získáte jednu uživatelem přednastavenou polohu, když je přepínač SW3 v poloze UP (nahoře). Proporcionální pohyb flaperonu je namixován na knipl plynu, je-li přepínač SW3 ve střední poloze, a dále je zde další uživatelem přednastavená poloha je-li přepínač v poloze DOWN.
Více informací o těchto funkcích lze nalézt v dodatcích GLID (Větroň) a GLIDACRO (Akrovětroň) na konci tohoto manuálu.

Mixování křidélek a směrovky

V menu POČÁTEČNÍHO REŽIMU jsme se zmínili o třech předprogramovaných funkcích. Dvě z nich, mix motýlkových ocasních ploch a mix elevonu byly přístupné z menu POČÁTEČNÍHO REŽIMU, a třetí mixovací funkce je přednastavena zde v HLAVNÍM EDITOVACÍM MENU. Tento mix je součástí HLAVNÍHO EDITOVACÍHO MENU, neboť potřebuje přímé zadávání uživatelem. Tato mixovací funkce se používá pro lineární mix směrovky v závislosti na pohybu křidélek, což dovoluje hladké koordinované zatáčení vašeho modelu. Typické modely letadel, které tento mix používají jsou kluzáky, větší makety a motorová letadla s velkým rozpětím a krátkým trupem.
V tomto programu bude funkce křidélek nadřazena, zatímco směrovka bude funkcí křidélek ovládána, což znamená, že kdykoliv dojde k pohybu kniplu křidélek, směrovka se pohne současně s křidélky v rozsahu. který jste naprogramovali. Vliv křidélek na směrovku můžete kdykoliv překonat pohybem kniplu směrovky, neboť řízení směrovky kniplem směrovky zůstává na mixu nezávisle.
Pro přístup do mixování funkce křidélek/směrovka postupujte takto :

1. Stiskněte současně tlačítka UP a DN/TIMER.
2. LCD displej se přepne do HLAVNÍHO EDITOVACÍHO MENU.
3. Stiskněte tlačítko UP pro nalezení funkce AIL-RUD mixer (mix křidéka/směrovka)
4. Pro opuštění tohoto menu stiskněte současně tlačítka UP a DN/TIMER.

LCD displej vám ukáže režim modelu ve kterém se nacházíte (Akro, Větroň atd.), stejně tak jako označení AIL-RUD mix v levé spodní části LCD displeje. Označení RUD (směrovka) bude blikat v levém dolním rohu s označením OFF (vypnuto) přímo pod ním. Stiskněte tlačítko trimu kanálu 4 (směrovka) pouze na levé straně a označení OFF začne blikat. Nyní stiskněte tlačítko CUT/SAVE a označení se změní na ON (zapnuto). To znamená, že jste aktivovali mixovací funkci křidélka/směrovka.
Pro zahájení programování mixovací funkce stiskněte jednou tlačítko trimu kanálu 4 na pravé straně. Označení RUD začne blikat s hodnotou 0 % znázorněnou na pravé straně displeje. Změnou této hodnoty můžete změnit směr a vliv mixu na směrovku, když se křidélka pohybují. Použijte tlačítko trimu kanálu 1 pro zvětšení nebo zmenšení hodnoty. Kladná hodnota (+) zvětší pohyb směrovky v závislosti na křidélkách, zatímco záporná hodnota (-) bude pohybovat směrovku v obráceném směru proti pohybu křidélek. Pohyb směrovky proti účinku křidélek však není běžný, pokud cílem není dosažení nějakého speciálního efektu. Nicméně, v souvislosti s rezervací serva kombinovanou s individuálním nastavením modelu může být nezbytné použít záporné hodnoty z důvodu získání odpovídajícího smyslu výchylek. Z tohoto důvodu jsou poskytovány jak kladné, tak i záporné hodnoty nastavení. Jelikož můžete pozorovat vliv programování při zapnutém přijímači, je doporučeno nastavovat tento program po instalaci soupravy do modelu s připojenými řídicími plochami. Pro opuštění této funkce, stiskněte současně tlačítka UP a DN/TIMER a tím se vrátíte do provozního režimu.
Neexistuje žádná doporučená hodnota pro začátek při použití mixu křidélka/směrovka. Nicméně cílem je dosažení hladce prováděných zatáček při letu.

Dodatky k programování režimu Větroň

V této kapitole se seznámíme se specializovanými programy, které se používají v mnoha větroních a speciálních modelech. Souprava Flash 5X je univerzální a snadno programovatelná pro tyto typy modelů. Povšimněte si , že mixovací funkce ELEVON není dostupná v režimu „Větroň.“
V hlavním editovacím režimu máme jednu z největších změn v programování pro větroně, a to mix flaperon. Mix flaperonu je ovládán třípolohovým přepínačem SW3. S mixem flaperonu máte možnost řídit větroň a používat při tom křidélka ve funkci klapek, a zároveň je mixovat s výškovkou tak, aby bylo zabráněno klopení modelu při aplikaci klapek. Je logické, že toto řešení potřebuje dvě serva pro křidélka (kanál 1 a 5), a jedno servo pro výškovku.
Pro přístup k této funkci připojte nejprve servo pravého křidélka do kanálu 1 přijímače a servo levého křidélka do kanálu 5 přijímače. Servo výškovky je zapojeno do kanálu 2 přijímače. V HLAVNÍM EDITOVACÍM REŽIMU naleznete funkci ukazující označení FLP2 na pravé straně displeje a kanál 1 blikající. To indikuje, že funkce je aktivována a připravena pro programování. Použitím tlačítka trimu kanálu 1 můžete změnit zobrazenou hodnotu na jakoukoliv kladnou nebo zápornou. Budete-li to provádět se zapnutým přijímačem, uvidíte jak funkce pracuje, neboť serva se budou pohybovat se změnou hodnoty. Pohybujte s křidélky nahoru nebo dolů tak, jak si přejete. Pro názornost budeme programovat zpomalení modelu při přistání.
Po přístupu na displej FLP2 v HLAVNÍM EDITOVACÍM MENU, přepněte třípolohový přepínač SW1 do dolní polohy. Změňte hodnotu zobrazenou na displeji na 50 % pro křidélka. S kanálem 1 (bliká) nastavte trimem kanálu 1 (na pravé straně) hodnotu 50 %. Vyberte kanál 2 stisknutím spínače trimu kanálu 4 pouze na pravé straně. Nyní by měl blikat kanál 2 na displeji. Změňte tuto hodnotu na 25 %. Znovu použijte tlačítko trimu kanálu 4 pro výběr kanálu 5 a naprogramujte hodnotu na 50 %, aby odpovídala kanálu 1. To, co jste právě udělali je, že jste naprogramovali obě křidélka, aby se vychýlila dolů o 50 % jejich maximální výchylky, klapky aby se pohybovali o 50 %, a výškovka, aby se pohybovala o 25 % její maximální výchylky. Nyní přepnutím přepínače SW3 do střední polohy a programováním kanálu 1, 2 a 5 tak, jak jsme udělali před chvílí, dostaneme proporcionální mix flaperonu, který může být nastaven kniplem plynu.
Nyní přepněte třípolohový přepínač do horní polohy. Naprogramujeme nové hodnoty 90 %, pro křidélka, 45 % pro výškovku a 90 % pro kanál 5.
Výše uvedeným postupem jsme naprogramovali třípolohový přepínač tak, aby vám poskytoval 3 různé přednastavené polohy řízení pro normální let, pro pomalé přiblížení a maximálně dolů vychýlené klapky s kompenzací výškovkou pro přistání. Stačí vždy jen přepnout přepínač do polohy odpovídající režimu, který potřebujete.

Upozornění : Výše uvedené hodnoty nastavení jsou pouze orientační. U každého modelu budou jiné a je třeba je otestovat při letu.

Nakonec naprogramujeme přepínač SW1 – třípolohový přepínač pro ovládání elektrického pohonu – používá se u motorizovaných větroňů. Ať už používáme standardní servo nebo elektronický regulátor otáček, můžete naprogramovat přepínač SW1 tak, aby se motor vypínal, nastavoval na 50 nebo 100 % výkonu. Procentuální hodnoty (0 %, 50 % a 100 %) nelze měnit – jsou pevně nastaveny v systému.

Režim Akrovětroň neboli dodatek o akrobatických větroních

Režim Akrovětroň poskytuje všechny programové funkce AKRO režimu a režimu flaperon (přepínač SW1). Nastavení našeho modelu letadla v režimu Akrovětroň je podobné postupu v akrobatickém modelu za použití všech funkcí dostupných v režimu POČÁTEČNÍHO REŽIMU a v HLAVNÍM EDITOVACÍM REŽIMU. Hlavním rozdílem je možnost použití dvou serv pro křidélka, což dovoluje použití flaperonu. Rozhodnete-li se použít tuto možnost, přepínač SW3 bude použit pro provoz flaperonu a nemůže být použít pro 5. kanál – např. pro zatahovací podvozek. Režim flaperonu dovoluje přednastavit polohu klapek pro dosažení co největšího vztlaku během vypuštění modelu nebo při motorovém letu použitím programovatelného třípolohového přepínače SW3.
Střední poloha přepínače SW3 představuje neutrál. V dolní poloze můžete naprogramovat kladné nebo záporné hodnoty pro klapky. Při záporných hodnotách budou klapky vychýleny směrem nahoru, což umožní modelu letět vyšší rychlostí (výhoda moderních profilů – např. SD7037). V horní poloze přepínače můžete mít klapky vysunuté směrem dolů pro zvýšení vztlaku (zlepšení termických vlastností). To je příklad, který teď naprogramujeme :

1. Přepněte přepínač SW3 do dolní polohy.
2. Použijte tlačítko trimu kanálu 1 pro změnu hodnoty na zápornou – vysunou se klapky do odpovídající pozice (cca 1,5 mm je dostačující).
3. Nyní přepněte přepínač do horní polohy a naprogramujte kladnou hodnotu pro nastavení vztlakových klapek. Stačí pro začátek 3 mm.
4. Střední hodnota přepínače je beze změn.

Pro skutečné létání použijte výchylku, která zvýší rychlost bez ztráty klouzavosti – na modelech s pohonem dovolí horní poloha klapek vysokou rychlost při motorovém letu nebo alespoň vyšší účinnost pohonu. Dolů vychýlené klapky použijte při startu a při termickém létání (větroň nebo motorizovaný větroň).
Kanál 3 – plyn se používá pro ovládání normální funkce plynu (spalovací motory, elektromotory). Plyn zůstává plně proporcionální.

A to je konec návodu. Doufáme, že jste získali celkem přesnou představu co soupravy Hitec Flash 4/5X umí. Samozřejmě doporučujeme nákup RC soupravy Flash 5X, která má asi 3x více možných funkcí než typ 4X.

Dodatek k návodu:

V sadě soupravy Flash 5X je osmikanálový přijímač Superslim. Výstupy přijímače 1 až 5 jsou ovládány přímo vysílačem (kanály 1 až 5). Výstup 6 je neaktivní (servo se po připojení do tohoto výstupu otočí na doraz). A výstup 7 přijímače je "spojen" s výstupem 5. Toho lze využít, pokud kanálem 1 ovládáme křidélka (jedním servem nebo dvěma servy pomocí V-kabelu) a kanálem 5 (výstup přijímače 5 a 7) ovládáme 2 další serva (např. klapky).
Z výše uvedeného vyplývá, že vysílačem Flash 5X ve spojení s přijímačem Superslim lze ovládat až 7 serv.

HOME Akumulátory Elektromotory Motory Nabíječky Přijímače RC soupravy Regulátory Serva Stavebnice Vrtule
BAZAR   Download   JAK OBJEDNÁVAT - FAQ   Odkazy   Manuály   Žebříček RC souprav   Kontakt   Email-objednávka