HOME Akumulátory Elektromotory Motory Nabíječky Přijímače RC soupravy Regulátory Serva Stavebnice Vrtule
BAZAR   Download   JAK OBJEDNÁVAT - FAQ   Odkazy   Manuály   Žebříček RC souprav   Kontakt   Email-objednávka

Používání akumulátorů Li-Pol


Všeobecné informace

Li-Pol akumulátory představují v současnosti nejmodernější zdroj energie pro pohon modelů poháněnými elektromotory. Vynikají především nízkou hmotností a vysokou hustotou energie - velikost elektrického náboje/jednotka hmotnosti. Na rozdíl od známých NiCd nebo NiMH akumulátorů mají Li-Pol jmenovité napětí jednoho článku 3,6 V (některé prameny uvádějí 3,7 V).
Velmi rozdílný je také způsob nabíjení - při kterém nesmí napětí článku překročit hodnotu 4,2 V a při provozu - vybíjení nesmí napětí jednoho článku klesnout pod 3 V. Z tohoto důvodu je nutné používat pro nabíjení speciální nabíječe pro Li-Pol akumulátory a při provozu regulátory, jejichž ochranné obvody (PCO) zabrání vybití článků pod bezpečnou mez (3 V/článek).

Spojování článků, provoz článků

Li-Pol akumulátory lze spojovat do sad sériově i paralelně. Podmínkou je důkladný výběr článků, jejichž napětí se nesmí lišit o více jak 0,01 V. Musí být stejné výrobní série a mít za sebou stejnou historii používání. Rovněž během provozu je třeba po 5-7 cyklech kontrolovat napětí článků. Pokud zaznamenáme vyšší rozdíl, je třeba parametry článků vyrovnat cyklováním jednotlivých článků.
Označení: sériově řazené články se označují písmenem "s" (3s = 3 články v sérii), paralelně řazené články se označují písmenem "p".
Příklad: 3s2p 1200 mAh - jsou dva třičlánky propojené paralelně, které mají jmenovité napětí 10,8 V (11,1 V) a kapacitu 2400 mAh a tato sada je schopna poskytovat dvojnásobný vybíjecí proud.
Li-Pol akumulátory nevyžadují úvodní formování, ale je možné, že během několika prvních cyklů se bude využitelná kapacita postupně zvyšovat. Li-Pol akumulátory není třeba před nabíjením vybíjet - lze tak nabíjet akumulátory vybité např. jen na 50 %.
Nabíjecí proud při nabíjení je maximálně 0,7 C (max. 1 C) a při nabíjení nesmí být překročeno povolené napětí 4,2 V.

Bezpečnostní upozornění

1) Pozor na zkraty jednotlivých článků i sad.
2) Chraňte akumulátory před mechanickým poškozením - nebezpečí vzniku požáru.
3) Pravidelně kontrolujte napětí jednotlivých článků především u paralelně spojených článků.
4) Před definitivní likvidací článku článek zcela vybijte ponořením na 12 hodin do nádoby se slanou vodou.

Volně zpracováno dle informací od f. RCM Pelikán Pardubice.

HOME Akumulátory Elektromotory Motory Nabíječky Přijímače RC soupravy Regulátory Serva Stavebnice Vrtule
BAZAR   Download   JAK OBJEDNÁVAT - FAQ   Odkazy   Manuály   Žebříček RC souprav   Kontakt   Email-objednávka