HOME Akumulátory Elektromotory Motory Nabíječky Přijímače RC soupravy Regulátory Serva Stavebnice Vrtule
BAZAR   Download   JAK OBJEDNÁVAT - FAQ   Odkazy   Manuály   Žebříček RC souprav   Kontakt   Email-objednávka

Hitec Optic 6 FM/QPCM

Úvod

Hitec Optic 6 FM/QPCM je nová počítačová šestikanálová RC souprava (10/2004), která svým softwarem převyšuje i soupravu Eclipse.
Do České republiky se dováží od roku 2004 v základním setu, který obsahuje: vysílač s výměnným VF modulem (35 nebo 40 MHz), sadu vysílačových akumulátorů, 8. kanálový přijímač HFD-08 s dvojím směšováním (nebo modernější 6. kanálový přijímač Electron 6FM) a pár krystalů.

Vlastnosti vysílače

Programovací klávesy - tlačítka

Zapojení serv přijímače

Kanál přijímačemodel letadla ACGLmodel vrtulníku - HELI
1křidélka (pravé křidélko)klonění
2výškovkaklopení
3plyn *)plyn
4směrovkazadní vrtulka
5zatahovací podvozek (levé křidélko)zisk gyra
6klapkykolektiv

Upozornění: V tabulce jsou uváděny pouze typické - to je nejběžnější zapojení serv. V originálním anglickém a českém návodu je tabulka rozsáhlejší.
*) Pomoci kniplu plynu nebo přepínače SW1.


Provozní režim

4 možnosti zobrazení displeje:

1 - napětí baterie vysílače, číslo paměti aktuálního modelu, provozní doba vysílače
2 - displej trimů
3 - jméno modelu
4 - displej časomíry - stopky vlevo, provozní doba vysílače vpravo


Základní - systémové menu - přehled funkcí

M.SEL - volba modelu
**** - jméno modelu (4 znaky)
ACGL - program pro letadla
HELI - program pro vrtulníky
NOR - normální deska cykliky v HELI
120 - deska cykliky 120° v HELI
COPY - kopírování paměti modelu
SFT.N - nastavení kmitočtového zdvihu (pro USA)
SFT.P - pozitivní kmit. zdvih
PPM - nastavení modulace (FM)
QPCM - pulzní kodová modulace
STCK1 - mod kniplů 1
STCK2 - mod kniplů 2
TIME - nastavení časomíry
REST - výmaz dat v paměti daného modelu

Programové menu pro modely ledadel (ACGL)

EPA - nastavení velikosti výchylek
D/R - dvojí výchylky
EXP - expon. průběh výchylek
STRM - subtrim
REV - reverzy výchylek serv
T.CUT - zhasnutí motoru
STCK - volba ovládače plynu
FLPT - funkce trimu klapek
FLPN - flaperony (klapky/křidélka)
CAMB - zakřivení profilu
LAND - přistávací automatika
ELVN - elevony pro samokřídla
VTAL - mix pro motýlkové ocasní plochy
A->R - mix křidélka/směrovka
E->F - mix výškovka/klapky
CROW - butterfly mix
PMX1-2 - volně programovatelné mixy 1 a 2
S/W SEL - přiřazení mix. přepínačů pro A->R, E->F, CAMB, CROW, PMX1, PMX2
AILV - 2 serva pro výškovku
FAIL - nastavení nouzových výchylek pro přijímač QPCM

Programové menu pro modely vrtulníků (HELI)

EPA - nastavení velikosti výchylek
D/R - dvojí výchylky
EXP - expon. průběh výchylek
STRM - subtrim
REV - reverzy výchylek serv
T.CUT - zhasnutí motoru
PMX1-2 - volně programovatelné mixy 1 a 2
R->T - vyrovnávací mix rotor/plyn
GYRO - nastavení zisku gyra
HOLD - autorotace
THCV - křivka předvolby plynu
PTCV - křivka předvolby kolektivu
S/W SEL - přiřazení přepínače pro dvojí výchylka PMX1 a 2, R->T, HOLD
RVMX - revo mix
FAIL - nastavení nouzových výchylek pro přijímač QPCM
SWAH - nastavení desky cykliky (120°, 180°)

HOME Akumulátory Elektromotory Motory Nabíječky Přijímače RC soupravy Regulátory Serva Stavebnice Vrtule
BAZAR   Download   JAK OBJEDNÁVAT - FAQ   Odkazy   Manuály   Žebříček RC souprav   Kontakt   Email-objednávka