HOME Akumulátory Elektromotory Motory Nabíječky Přijímače RC soupravy Regulátory Serva Stavebnice Vrtule
BAZAR   Download   JAK OBJEDNÁVAT - FAQ   Odkazy   Manuály   Žebříček RC souprav   Kontakt   Email-objednávka

Návod - potahování Oracoverem


1. Potřebné nástroje

2. Příprava povrchu

Povrch modelu dokonale obruště smirkovým papírem. Vyplňte otvory a nerovnosti povrchu tmelem na balzu. Broušení dokončete jemným smirkovým papírem zrnitosti 320, který máte upevněn na brusném špalíku. Po obroušení použijte vysavač a zbavte povrch modelu všech pilin; vytřete povrch jemným bavlněným hadříkem.
Nepoužívejte žádný základní lak před potahováním. Fólie se potahuje na čistý povrch.

3. Orientační nastavení teploty modelářské žehličky

A) Nízká teplota (100°C) - lepidlo na fólii se začíná přilepovat ke konstrukci
B) Střední teplota (130°C) - ukazatel termostatu je v polovině stupnice žehličky
C) Vysoká teplota (150°C) - fólie se kroutí a srazí
D) Nejvyšší teplota (do 200°C) - vhodná teplota při potahování obtížných zakulacených míst povrchu modelu (koncové oblouky křídel apod.)

4. Potahování křídla s otevřenou konstrukcí (s nosníky a žebry)

Ustřihněte kus fólie s přídavkem nejméně o 25 mm větším než jsou obrysy křídla. Odloupněte z fólie silikonový papír. Položte napjatou fólii zespodu na křídlo - přilnavou stranou ke křídlu. Nastavte teplotu žehličky na nízkou teplotu (100°C). Špičkou žehličky přižehlete fólií k nosníkům křídla. Mírně vytahujte fólii směrem ke konci křídla. Jezděte žehličkou mírným přitlačením po nosnících spodní části křídla. Dále přižehlíte fólii k povrchu mezi nosníky a náběžnou hranou křídla - držte žehličku rovnoběžně s náběžnou hranou křídla a přitlačte žehličku na již dříve připevněný pruh a žehlete fólii od středu křídla směrem ke konci.
Zatím nepřižehlujte fólii k náběžné hraně křídla. Takto postupujte při přižehlování fólie k zbývajícím částem křídla.
Žehlička má být držena stále tak, aby byla rovnoběžná s nosníky křídla. Žehličkou přejeďte přes dvě žebra najednou, abyste dosáhli co nejlepšího výsledku.
Zatím nepřižehlujte fólii k odtokové části křídla.

5. Potah konce křídla

Nastavte teplotu žehličky na vysokou teplotu (150°C). Natáhněte fólii přes okraj konce křídla a fólii přižehlete. Vychladnutím se Oracover sráží a většina vrásek na potahu zmizí. Pokud se vrásek nezbavíte tímto způsobem, tak fólii opět zahřejte a odtrhněte ji od křídla. Potom ji opět natáhněte přes okraj křídla a přižehlete.

6. Zakončení okrajů křídla

Když jste potáhli spodní stranu křídla, odstřihněte Oracover s přídavkem asi 6 mm a přižehlete kraje žehličkou. Spodní plochu křídla ještě nevypínejte.

7. Potahování vrchní strany křídla

Potáhněte ji stejným způsobem jako stranu spodní, ale nechte si větší přídavek fólie na náběžné hraně křídla, tak abyste mohli fólii dostatečně napnout. Žehličku mějte nastavenou na nižší teplotu (100°C).

8. Dokončení potahu

Je-li potah přižehlen z obou stran, přistupte k rovnoměrnému napínání fólie a povrch křídla. Nastavte žehličku na vysokou teplotu (150°C) a jezděte žehličkou po potahu z obou stran křídla dle bodu 4. Tím znovu zahřejete lepidlo potahovací fólie a upevníte ji tak lépe na kostrukci křídla.

9. Potah trupu modelu

Ustřihněte fólii podle velikosti plochy s přídavkem asi 15 mm. Žehličkou nastavenou na nižší teplotu (100°C) nejdříve přejeďte středem plochy po celé délce trupu. Potom přižehlujte fólii mírným tlakem na celou plochu žehličky směrem do stran. Ostřihněte přebytečný materiál u hran s přídavkem asi 6 mm. Zvyšte teplotu žehličky na 150°C a přižehlete všechny okraje podle bodu 8 tak, abyste odstranili všechny vrásky potahu.

10. Potah uzavřené kostrukce křídla

Postupujte stejným způsobem jako v případě klasické konstrukce s nosníky a žebry s tím rozdílem, že je žehlička nastavena na střední teplotu (130°C) a potom na vyšší teplotu (150°C).
Žehličkou jezděte celou plochou po potahu tak až docílíte pevného spojení fólie s konstrukcí.


Návod - potahování fólii Humming-Kote

1. Příprava povrchu

Celý povrch modelu obrušte smirkovým papírem. Případné nerovnosti vyplňte tmelem na balzu. Poslední broušení proveďte smirkovým papírem o zrnitosti 600. Po broušení zbavte povrch modelu pilin, vhodné je přetření modelu hadříkem namočeným v lihu.

2. Nastavení teploty žehličky

Při nažehlování se používají tyto teploty žehličky:
A - nízká teplota (100°C) při které se fólie přilepí na balzu, ale jde lehce odtrhnout
B - střední teplota (125°C) při které se fólie mírně smršťuje a na balze dobře drží
C - vysoká teplota (150°C) - fólie se kroutí a sráží
D - 260°C - fólie taje a zničí se

3. Potahování

Potahovací fólii ustřihneme s přídavkem 20 mm na včech stranách. V případě složitějších povrchů jako jsou koncové oblouky křídel apod. s přídavkem 100 mm. Teplotu žehličky nastavte na nízkou teplotu - 100°C.

Křídlo s nosníky a žebry
- přižehlete fólii k hlavnímu nosníku vrchní části křídla. Poté pokračujte s žehlením od středu směrem k náběžné hraně - přižehlete fólii postupně až do krajů. Stejným postupem zopakujte směrem k odtokové hraně. Vždy žehlíme nejprve prostřední žebra a postupujte směrem ke krajům. Přižehlete náběžnou a odtokovou hranu, poté fólii zařízněte - u náběžné hrany cca 5-10 mm, u odtokové cca 3-5 mm a zažehlete.
Pokračujte potahem spodní části křídla stejným postupem.
Na koncové oblouky křídla zvyšte teplotu žehličky na 150 až 180°C - fólie je při této teplotě pružnější a je možné ji natahovat přes koncový oblouk a postupně přižehlovat.
Po potažení vrchní i spodní části křídla zvyšte teplotu na 150°C a postupně vypínejte potah rovnoměrně po obou stranách, aby nedošlo k překroucení konstrukce. Pro vypínání je možné použít horkovzdušnou pistoli.

Trup a křídlo s tuhým potahem
- nejprve přižehlete fólii ke středu trupu po jeho celé délce a postupně ji přižehlujte od středu do krajů. Po nažehlení ořízněte fólii s přídavkem cca 5-8 mm a zažehlete.

4. Dokončení potahu

Všechny hrany zažehlete žehličkou nastavenou na vysokou teplotu. Tím dojde k zatavení a k dokonalému přilepení všech hran.

HOME Akumulátory Elektromotory Motory Nabíječky Přijímače RC soupravy Regulátory Serva Stavebnice Vrtule
BAZAR   Download   JAK OBJEDNÁVAT - FAQ   Odkazy   Manuály   Žebříček RC souprav   Kontakt   Email-objednávka