HOME Akumulátory Elektromotory Motory Nabíječky Přijímače RC soupravy Regulátory Serva Stavebnice Vrtule
BAZAR   Download   JAK OBJEDNÁVAT - FAQ   Odkazy   Manuály   Žebříček RC souprav   Kontakt   Email-objednávka

Návod k regulátorům GM V3R, V4R a V6R


Gratulujeme Vám ke koupi obousměrného elektronického digitálního regulátoru, který navazuje na osvědčenou řadu regulátorů s kterými bylo vyhráno mnoho národních a mezinárodních závodů a získáno několik evropských a světových titulů.

Instalace - zástavba do modelu

Regulátor doporučujeme umístit co možná nejníže na šasi modelu. Dbejte při tom, aby vzdálenost mezi přijímačem s anténou a silovými kabely a akumulátorem byla minimálně 3 cm. Regulátor umístěte také tak, aby pokud možno proudil i vzduch okolo výkonných FET tranzistorů. Regulátor přilepte oboustranně lepící páskou.

Připojení regulátoru

Spojte modrý kabel s mínus pólem elektromotoru.
Spojte žlutý kabel s plus pólem elektromotoru.
Spojte červený kabel s plus pólem akumulátoru.
Spojte černý kabel s mínus pólem akumulátoru.

Nastavení plynu na vysílači - Automatic-system

Po prvním správném připojení bude zjištěna nulová - neutrální poloha plynu (svítí červená LED dioda). Jakmile zhasne, přejděte do polohy plný plyn a poté do polohy plné brzdy. Můžete ovšem vyjet s modelem ihned po zhasnutí diody, ale je potřeba alespoň jednou dát plný plyn, aby si regulátor "načetl" polohu maximálního plynu.
Váš regulátor je nyní nastaven. Při správném nastavení nyní svítí LED dioda při plném plynu, neutrálu a plné brzdě/jízdě zpět.

Správné zapínání RC soupravy a regulátoru

Zapnutí : zapněte vysílač a potom přijímač vypínačem regulátoru.
Vypnutí : vypněte vypínačem regulátoru napájení přijímače a potom vypněte vysílač.
Upozornění : Pohonné akumulátory před zapnutím připojte k regulátoru. A po vypnutí regulátoru pohonné akumulátory odpojte od regulátoru - nenechávejte je zapojené např. přes noc.

Funkce zpátečky

Regulátor má rovněž plynule ovládanou zpátečku. Pro jízdu zpět zvolte jednou krátce "plnou brzdu" a již můžete jezdit zpět. Při nepřerušované jízdě zpět po dobu 6-ti sekund regulátor zpětný chod přeruší. Pro jízdu zpět musíte opět krátce jet vpřed, abyste mohli zpátečku opět využít.
Upozornění : U regulátorů se zpátečkou V3R, V4R a V6R nesmí být na elektromotoru zapojeny žádné diody. Regulátor by se poškodil.

Připojení tzv. silového kondenzátoru

Připojení tohoto kondenzátoru se používá ve velmi málo případech. Vývojové oddělení výrobce zjistilo, že použití kondenzátoru zajistilo pomoc za určitých podmínek a poruch. Silový kondenzátor dodává výrobce pod objed. číslem GM1539.
Připojení kondenzátoru je následující : Dlouhý pin připájejte na silový vodič (plus pól) akumulátoru a krátký pin připájejte na silový vodič (mínus pól) akumulátoru.

Další pokyny

Při nedostatečném přísunu chladícího vzduchu může dojít díky teplotnímu senzoru k vypnutí regulátoru. Model je ovšem stále řiditelný. Jakmile se regulátor dostatečně ochladí, můžete nadále pokračovat v jízdě.
Dbejte také na to, aby byl elektromotor řádně odrušen - minimálně dvěma kondenzátory (100 nF).

Technické údaje

Označení V3R V4R V6R
  napájecí napětí 4,8 - 12 V 4,8 - 12 V 4,8 - 12 V
  trvalý proud při 7,2 V 24 A 32 A 40 A
  BEC 5 V / 1 A 5 V / 1 A 5 V / 1 A

Důležitá upozornění :

Záruka

Výrobce na tento regulátor dává záruku 24 měsíců při dodržení výše uvedených pokynů.

HOME Akumulátory Elektromotory Motory Nabíječky Přijímače RC soupravy Regulátory Serva Stavebnice Vrtule
BAZAR   Download   JAK OBJEDNÁVAT - FAQ   Odkazy   Manuály   Žebříček RC souprav   Kontakt   Email-objednávka