HOME Akumulátory Elektromotory Motory Nabíječky Přijímače RC soupravy Regulátory Serva Stavebnice Vrtule
BAZAR   Download   JAK OBJEDNÁVAT - FAQ   Odkazy   Manuály   Žebříček RC souprav   Kontakt   Email-objednávka

Návod k nabíječce BEL 2000

BEL 2000 Po připojení nabíječky k síti 230 V a zapnutí vypínače (nebo po připojení vnějšího stejnosměrného zdroje do zdířek na zadním panelu) se nabíječka zapne.

Dále pokračujeme tlačítkem VLOŽIT a tím přejdeme k nastavování parametrů nabíjení (po stisknutí tlačítka VYBRAT se vyvolá stručný návod k používání nabíječky).

Listování v menu

Na displeji se střídavě zobrazuje Program, který byl naposled použit a některé parametry tohoto programu.
Tlačítky PLUS nebo MÍNUS lze změnit číslo programu od 1 až do 8 (14) a dále lze těmito tlačítky nalistovat Měření napětí, Měření teploty, Měření času, Žhavení a Nastavení.

Nastavení parametrů nabíjení (vybíjení) v programu

U konkrétního programu lze po stisku tlačítka VYBRAT změnit tlačítky PLUS nebo MÍNUS druh nabíjené baterie - NiCD, NiMH, Alk., LiMe a Lion.

Dále je nutno nastavit počet článků a to opět tlačítkem VYBRAT a následně tlačítky PLUS nebo MÍNUS - 1 až 14 článků (NiCd/NiMH), 1 až 6 (Pb), 1 až 10 (Alk.), 1 až 6 (LiMe) a 1 až 5 (Lion).

Potom nastavíme tlačítkem VYBRAT a následně tlačítky PLUS nebo MÍNUS velikost vybíjecího proudu - 0,01 až 5,00 A.

Následně také nastavíme tlačítkem VYBRAT a tlačítky PLUS nebo MÍNUS velikost nabíjecího proudu - 0,01 až 5,00 A.

Potom ještě nastavíme tlačítkem VYBRAT a následně tlačítky PLUS nebo MÍNUS kapacitu nabíjené baterie - buď dle údaje na obalu akumulátoru nebo lépe dle zjištěné kapacity naměřené v předchozím nabíjecím cyklu - 0,05 až 95 Ah.

Naposled nastavíme režim nabíjení a to opět tlačítkem VYBRAT a následně tlačítky PLUS nebo MÍNUS - k dispozici jsou 4 režimy :
vybít a nabít (pouze NiCd/NiMH),
nabít,
vybít
a 5x cyklovat - baterie je 5x za sebou vybita a nabita (pouze pro NiCd/NiMH).

Nastavené parametry uložíme do paměti stiskem tlačítka VLOŽIT.

Po tomto nastavení můžeme nastavovat další programy nebo další funkce nabíječky listováním pomocí tlačítek PLUS nebo MÍNUS nebo po připojení nabíjené baterie můžeme tlačítkem VLOŽIT nastartovat nabíjení - vybíjení baterie. Baterie se začne po úvodním testu nabíjet (vybíjet).

Nastavení

Tato funkce umožnuje vypnout (a znovu zapnout) zvukovou signalizaci pomoci tlačítek PLUS nebo MÍNUS a nastavit jazyk, ve kterém budou zobrazovány údaje na displeji - čeština (angličtina). Nastavení uložíme stiskem tlačítka VLOŽIT a tlačítky PLUS nebo MÍNUS můžeme pokračovat listováním v menu.
Vzhledem k tomu, že je konec nabíjecího cyklu signalizován trylkováním - 20 sekund a pípnutím každých 5 sekund, doporučujeme tuto signalizaci vypnout a to především při nabíjení "doma."

Chybové stavy

Nabíječka signalizuje chybové stavy zvukově; tuto signalizaci nelze ve funkci Nastavení vypnout:

baterie nevyhověla při testu na začátku nabíjení - trylkování 20 s,
přepolování baterie - trylkování až do odpojení baterie nebo vypnutí nabíječky,
porucha koncových tranzistorů - trylkování až do vypnutí nabíječky.


Pozn.: Kompletní návod a podmínky upgrade software nabíječky jsou k dispozici na webu výrobce: www.volny.cz/bel

HOME Akumulátory Elektromotory Motory Nabíječky Přijímače RC soupravy Regulátory Serva Stavebnice Vrtule
BAZAR   Download   JAK OBJEDNÁVAT - FAQ   Odkazy   Manuály   Žebříček RC souprav   Kontakt   Email-objednávka