HOME Akumulátory Elektromotory Motory Nabíječky Přijímače RC soupravy Regulátory Serva Stavebnice Vrtule
BAZAR   Download   JAK OBJEDNÁVAT - FAQ   Odkazy   Manuály   Žebříček RC souprav   Kontakt   Email-objednávka

Hitec Eclipse 7 - manuál

Úvod

Hitec Eclipse 7 FM je počítačová sedmikanálová RC souprava.
Do České republiky se dováží od roku 2002 v základním setu, který obsahuje: vysílač s výměnným VF modulem (35 nebo 40 MHz), sadu vysílačových akumulátorů, 8. kanálový přijímač HFD-08 s dvojím směšováním a párem krystalů.

Základní info - Eclipse 7

Vysílač

Vysílač Eclipse je vybaven dvěma křížovými ovládači - kniply s možností nastavení délky a nastavením síly neutralizačních pružin a dále digitálními trimy (trim tvoří dva mikrospínače) s indikací jejich polohy na displeji. Trimy mají ± 50 poloh.
Dále je vysílač vybaven 2 ovládači - točítky proporcionálních kanálů (VR 1 a VR 2), kanálovým vypínačem (např. pro ovládání zatahovacího podvozku), 3 přepínači dvojích výchylek (křidélka, směrovka, výškovka), dvěma vypínači mixů, přepínačem letových režimů, přepínačem učitel - žák, tlačítkem zastavení motoru, nabíjecím konektorem a konektorem pro kabel učitel - žák, který lze použít i pro připojení k PC (ovládání simulátoru).

Velký a kontrastní displej vysílače zobrazuje napětí vysílačové baterie, polohy trimů, jméno modelu a provozní čas vysílače, případně časomíru (stopky nebo časovač). Baterie vysílače dovoluje provozovat vysílač cca 4 hodiny; po této době klesne napětí baterie na 9,3 V a ozve se zvukový alarm.

Programování se provádí pomocí tlačítek tzv. listováním v příslušných menu, které se zobrazují na displeji. Software vysílače umožňuje také měřit dobu letu modelu apod. pomocí stopek, resp. časovače.

Při programování vysílače Eclipse jsou k dispozici 4 základní programy - režimy modelu:

1. Akrobat - ACRO
2. Větroň 2 (2 serva v křídle) - GLID 2WNG
3. Větroň 4 (4 serva v křídle) - GLID 4WNG
4. Heli - HELI

Mód vysílače I a II

RC souprava je vyráběna ve dvou různých módech - režimech kniplů. Změnu módu může provést pouze autorizovaný servis. Z tohoto důvodu je velmi vhodné již při koupi - objednání soupravy uvést jaký mód požadujeme.

Mód I:

pravý knipl - motor (klapky) / křidélka
levý knipl - výškovka / směrovka

Eclipse Tx 1. řada přepínačů (v pořadí zleva)
1. přepínač - dvojí výchylky výškovky
2. přepínač - dvojí výchylky směrovky
3. přepínač - kanálový přepínač (např. ovládání podvozku)
4. přepínač - dvojí výchylky křidélek

2. řada (v pořadí zleva)
1. přepínač - přepínač kanálu 7
2. přepínač - letové podmínky
VR1 - otočný ovládač - točítko
VR2 - otočný ovládač - točítko
3. přepínač - učitel / žák
4. přepínač - režim letu

Mód II:

pravý knipl - výškovka / křidélka
levý knipl - plyn (klapky) / směrovka

1. řada přepínačů (v pořadí zleva)
1. přepínač - dvojí výchylky výškovky
2. přepínač - dvojí výchylky směrovky
3. přepínač - přepínač kanálu 7
4. přepínač - dvojí výchylky křidélek

2. řada (v pořadí zleva)
1. přepínač - režim letu
2. přepínač - učitel / žák
VR1 - otočný ovládač - točítko
VR2 - otočný ovládač - točítko
3. přepínač - letové podmínky
4. přepínač - kanálový přepínač (např. ovládání podvozku)

Přijímač

V setu se dodává 8. kanálový přijímač HFD-08. Tento přijímač má 8 zásuvek přizpůsobených pro servokonektory Hitec/Graupner/JR, ale i pro servokonektory Futaba. Osmá zásuvka je společná pro osmý kanál a pro napájení přijímače (např. u modelů poháněných spalovacím motorem).

Zapojení serv v přijímači:

Kanál přijímačeakrobat - ACROvětroň - GLIDvrtulník - HELI
1křidélka (pravé křidélko)pravé křidélkoklonění
2výškovkavýškovkaklopení
3plynbrzdy (plyn) *)plyn
4směrovkasměrovkazadní vrtulka
5zatahovací podvozeklevé křidélkozisk gyra
6klapky (levé křidélko)klapky (pravá klapka) -----
7volné (VR 2)volné - VR 2 (levá klapka)volné (přepínač Gear)

Upozornění: V tabulce jsou uváděny pouze typické - to je nejběžnější zapojení serv. V originálním anglickém a českém návodu je tabulka rozsáhlejší.
*) Pouze pomoci přepínače.

PROGRAMOVÁNÍ

Programování - základní systémové menu

M.SEL - volba modelu

Vysílač je schopen uložit do paměti nastavení pro 7 modelů. Funkcí M.SEL lze vybrat příslušné nastavení - model.
Každý model si lze pojmenovat - lze přiřadit název pomoci čtyřech písmen a třech číslic, což je 7 znaků.

COPY - kopírování nastavení modelu

Funkce kopírování se používá pro kopírování dat již v paměti uloženého modelu na jiné místo v paměti. Tato funkce je velmi užitečná při programování podobného modelu který už máme nastavený - uložený v paměti.

ACRO, GLID, HELI - volba typu modelu

Tato funkce slouží k volbě typu modelu, který bude programován. Lze vybrat mezi typy - akrobatický model (ACRO), větroň (GLID) a vrtulník (HELI).
Pokud se zvolí typ modelu větroň nebo vrtulník, bude třeba ještě nastavit další parametry - nastavení křídla větroně pro 2 (2WNG) nebo 4 serva (4WNG), resp. způsob ovládání desky cykliky u modelu vrtulníku.

TIME - nastavení stopek (měření času)

Funkce stopek a časovače slouží pro měření doby letu, doby chodu motoru apod. Obě tyto funkce se ovládají dvěma tlačítky klávesnice.
Stopky měří čas od 0 do 60 minut a časovač lze nastavit v rozmezí 1 až 60 minut.
Např. nastavíme časovač na 8 minut a aktivujeme funkci tlačítkem klávesnice. Po vypršení času je zvukově indikováno, že např. dochází k vyčerpání paliva apod.

REST - mazání paměti

Funkce slouží k výmazu paměti příslušného modelu na hodnoty nastavené výrobcem.

Program pro akrobatické modely (ACRO)

Následující odstavce popisují programové funkce pro akrobatické modely letadel. Pod pojmem akrobatický model je nutno chápat model s ovládanými křidélky (2 serva v křídle - kanál 1 a 6) a se zatahovacím podvozkem (kanál 5). Kanál 7 je volný pro další libovolnou funkci.
Samozřejmě, že je vhodné pomoci programu ACRO ovládat i jednodušší model poháněný motorem nebo elektromotorem.

EPA - nastavení velikosti výchylek serv

Touto funkcí lze nastavit velikost výchylek u všech 7 kanálů. Funkci s výhodou využijeme při nastavování doporučených velikosti výchylek ovládacích ploch dle doporučení výrobce stavebnice modelu, případně autora plánku modelu.

D/R - nastavení dvojích výchylek

Dvojí výchylky lze nastavit u křidélek, výškovky a směrovky a přepínání těchto výchylek je ovládáno 3 přepínači, které jsou umístěny vedle displeje.
Dvojí výchylky využijeme především u rychlým a akrobatických modelů, kde je vhodné při rychlém letu redukovat velikosti výchylek, poněvadž k zamýšlenému letu modelu stačí jen nepatrná výchylka kormidla, resp. křidélka.

PMX1 až PMX5 - volně programovatelné mixy

Vysílač Hitec Eclipse 7 disponuje 5-ti volně programovanými mixy, což v praxi znamená, že si můžeme naprogramovat dalších 5 "vzájemně zavislých funkcí." Všech 5 mixů lze za letu vypínat 5-ti externími vypínači.
Např. mix motor/ výškovka. Tento mix využijeme u modelu který je silně přemotorovaný - model při plném plynu hodně stoupá a právě tento nežádoucí jev kompenzujeme tak, že spojíme funkci motoru s funkcí ovládání výškovky. Toto spojení (mix) nám zajistí potlačením výškovky (= vychýlení kormidla výškovky směrem dolů) let modelu dle našich požadavků.
Mix můžeme za letu dle potřeby vypnout externím vypínačem.

EXP - exponenciální výchylky

Exponenciální výchylky lze nastavit u směrovky, výškovky a křidélek. Lze nastavit kladné i záporné hodnoty. Je také možné naprogramovat exponeciální výchylky zároveň s dvojími výchylkami a tyto ovládat 3 externími přepínači dvojích výchylek. Při experimentování za letu modelu si lze takto vyzkoušet, které výchylky nám více vyhovují.

FLT.C - menu letové podmínky

Tato nadstandardní funkce nám nabízí volbu mezi až třemi individuálními sadami nastavení trimů, dvojích a exponenciálních výchylek. Volba se provádí pomocí přepínačů Flt.mode a Flt.cond.

STRM - subtrim

Funkce umožňuje po montáži táhel ke kormidlům apod. doladit neutrální polohu serv.

REV - obrácení smyslu výchylek serv

Tuto obvyklou funkci použijeme v případě kdy chceme obrátit smysl otáčení serva. Lze ji samozřejmě nastavit u všech sedmi kanálů.

T.CUT - zhasnutí motoru

Funkci můžeme využít u modelu poháněného spalovacím motorem. Tento motor lze zhasnout pouhým stisknutím tlačítka CUT. Knipl plynu ovšem musí být v poloze do 50 % výchylky kniplu, jinak funkce není účinná.

LAND - přistávací konfigurace

Funkce po přepnutí přepínačem Flt.mode vychýlí současně klapky a výškovku do předem nastavených poloh. To umožní strmější přiblížení na přistání nebo omezí rychlost při střemhlavém letu apod.

FLPT - trim klapek

Funkce se používá pro nastavení rozsahu pohybu klapek. Klapky jsou ovládány otočným ovládačem - točítkem (kanál 6).

E -> F - mix výškovka / klapky

Mix zajišťuje, že při vychýlení výškovky nahoru nebo dolů se vychýlí i klapky. Používá se především při akrobacii - létání ostrých (hranatých) obratů nebo u "pylonových" modelů - létání ostré zatáčky (oblouku) kolem pylonu.
Funkce může být také použita zároveň s funkcí flaperony.

A -> R - mix křidélka / směrovka

Mix zajišťuje vychýlení směrovky spolu s křidélky, nebo-li když pohneme kniplem ovládající křidélka tak se automaticky vychýlí i kormidlo směrovky. Mix umožňuje realistický let, resp. létání zatáček (oblouků).
Mix lze zapínat - vypínat pomocí přepínače dvojích výchylek směrovky.

ELVN - elevony

Mix je určen pro modely typu delta, samokřídla a jiné bezocasé modely. Funkce křidélek je zde mixována s funkcí výškovky (= elevony).

VTAL - motýlkové ocasní plochy

Mix se používá o modelů s motýlkovými ocasními plochami. Je zde spojena funkce směrovky a výškovky.

Program pro modely větroňů (GLID)

Následující kapitola popisuje speciální funkce pro modely větroňů, případně větroně s motorem (elektromotorem). Ostatní funkce, které lze také použít v programu GLID byly již popsány v programu ACRO - EPA, D/R, EXP, PMX1 až PMX5, FLT.C, STRM, REV, VTAL, E->F, A->R a nebudou zde znovu popisovány.
Upozornění: v základním systémovém menu je nutno nastavit, zda budeme programovat větroň se 2 servy v křídle (2WNG) nebo se 4 servy v křídle (4WNG).

ADIF - diference výchylek křidélek

Funkce zajišťuje rozdílné výchylky křidélek směrem nahoru a dolů. Výchylka křidélka dolů je přibližně poloviční než nahoru. Výchylky lze libovolně nastavit od 0 do 100 %.

F -> E - mix klapky / výškovka

Mix se používá k vyrovnání klopivého momentu, který vzniká po vysunutí klapek. Aby nebylo nutno kompenzovat tento klopivý moment přímo kniplem výškovky, je zde aktivován tento mix, který tuto funkci automaticky nahradí, nebo-li při vychýlení klapek se automaticky vychýlí i kormidlo výškovky.

CROW - mix křidélek, klapek a výškovky

Mix spojuje výše uvedené funkce a slouží k zvětšení odporu modelu při přistávání. Mix je nutno zapnout přepínačem Gear.

S.TM 1,2 - nastavení výchylek klapek (pouze pro 4WNG)

Funkce slouží k nastavení výchylek vnitřních klapek (kanál 6 a 7) a výchylky výškovky (kanál 2), která kompenzuje klopivý moment způsobený výchylením klapek. Pomocí přepínače Flt.mode lze přepínat mezi různými polohami vnitřních klapek, křidélek a výškovky. Je zde také použita funkce FLT.C - letové podmínky.

AIL.T - trim křidélek

Funkce umožňuje snadné a rychlé trimování křidélek u větroňů se dvěma či čtyřmi servy v křídle.

A -> F - mix křidélka / klapky (pouze pro 4WGN)

Funkce využívá vnitřní klapky podobně jako křidélka, ale s tím rozdílem, že se tyto vnitřní klapky vychylují méně než křidélka.

DFL.T - trim dvojitých klapek (pouze pro 4WNG)

Trim dvojitých klapek usnadňuje vytrimování vnitřních klapek pomocí otočných ovladačů VR 1 a VR 2 bez použití subtrimů.

Program pro modely vrtulníků (HELI)

Program pro modely vrtulníků umožňuje kromě běžných funkcí popsaných v kapitole ACRO (EPA, D/R, EXP, STRM, REV, T.CUT) používat speciální funkce - mixy pro modely vrtulníků. Zároveň tento program nabízí 4 letové režimy: NOR - visení, ST1 - dopředný let, ST2 - let na zádech a ST3 - autorotace.
Lze také využít dvou volných mixů: PMX1 a PMX2.

Pro modely vrtulníků jsou k dispozici tyto mixy, resp. funkce:

R -> T - mix vyrovnávací rotor (zadní vrtulka) / plyn
GYRO - nastavení zisku gyra
HOLD - autorotace
THCV - nastavení pětibodové křivky předvolby plynu
PTCV - nastavení pětibodové křivky předvolby kolektivu
RVMX - nastavení revo mixu
SWAH - nastavení desky cykliky 120° nebo 180°
trimování kolektivu a plynu při visení - pomoci otočných ovládačů VR 1 a VR 2

Dodatek k verzi QPCM

Vysílače Eclipse 7 vyrobené v říjnu 2002 a později umožňují využívat přijímače s QPCM a mají další úpravy softwaru:
volba modulace QPCM nebo FM v základním menu; aktivace funkce FailSafe, která při použití přijímače HPD-07RH umožňuje přednastavit nouzové výchylky serv ve všech kanálech (jsou aktivovány při ztrátě signálu z vysílače); zobrazení jména modelu po zapnutí vysílače na cca 2 vteřiny; automatické přepnutí displeje při změně polohy trimů a zobrazení čísla verze softwaru.

Poznámka

Originální anglický návod je volně k dispozici ve formátu PDF na webu výrobce: www.hitecrcd.com

Dodatek k verzi 2,4 GHz AFHSS

Od konce roku 2009 je na trhu Eclipse 2,4 GHz která je dodávána s přijímačem Optima 7 - viz foto:Vylepšení softu vysílače

- možné dle:
Úprava software - Jiří Pálík, Přerov


HOME
HOME Akumulátory Elektromotory Motory Nabíječky Přijímače RC soupravy Regulátory Serva Stavebnice Vrtule
BAZAR   Download   JAK OBJEDNÁVAT - FAQ   Odkazy   Manuály   Žebříček RC souprav   Kontakt   Email-objednávka