HOME Akumulátory Elektromotory Motory Nabíječky Přijímače RC soupravy Regulátory Serva Stavebnice Vrtule
BAZAR   Download   JAK OBJEDNÁVAT - FAQ   Odkazy   Manuály   Žebříček RC souprav   Kontakt   Email-objednávka

Návod k nabíječi Schulze isl6-330 d

1. Tento stručný návod slouží pro informaci případným zákazníkům. V poslední kapitole jsou uvedeny změny u verze SW 8.00 a vyšší.

2. Pár slov úvodem :

Při nabíjení pomocí autobaterie je důležité, aby motor automobilu byl zastaven.
Délka nabíjecího kabelu mezi nabíječem a nabíjenými akumulátory by neměla přesáhnou 20 cm a průřez kabelu má být 2,5 mm2 (doporučeno především při automatických programech "auto"). Konektory se doporučují zlacené.
Při nabíjení akumulátorů ve vysílači je nutné nastavit nabíjecí proud ručně (max. 1 A), aby nedošlo k poškození - zničení konektoru zapojeného do vysílače, případně k porušení plošných spojů ve vysílači.

3. Pár základních údajů a hlášky na displeji :

Balancing/Formieren - vyrovnání kapacity článků v baterii - je to metoda pro obnovení plné kapacity střídavým nabíjením a vybíjením baterie několikrát za sebou
Power-On-reset - stav nabíječe po jeho připojení k autobaterii
ready - nabíječ je připraven provést operaci podle právě nastaveného programu (lze připojit akumulátor/y)
Vempty - vybito (akumulátory jsou vybité, vybíjecí program je ukončen)
full - nabito (akumulátory jsou nabité a jsou dále nabíjeny udržovacím proudem)
t - udržovací proud, toto písmenko se objeví za údajem o čase nabíjení (akumulátory jsou nabité - nabíjecí program nabíjí akumulátory jen udržovacím proudem)
normal - nastavená citlivost vypnutí nabíjení (pro NiCd akumulátory)

4. Pár slov o nabíjených akumulátorech.

Akumulátory neskladujte a nenabíjejte při teplotách pod 0° C, optimální teplota je 10 až 30° C.

NiCd akumulátory - při ručním nastavení nabíjecího proudu doporučujeme nabíjecí proud 2 C - to je dvojnásobek kapacity akumulátorů.
Příklad : akumulátory Sanyo 1700 SCR nabíjejte proudem 3,4 A.
U kvalitních akumulátorů (značky Sanyo) doporučujeme využít automatických programů - "auto c" a dalších.
Příklad : akumulátory Sanyo 1700 RC nabije nabíječ pomocí programu "auto c" za 25 - 30 minut proudem 0,3 až 5,5 A.

NiMH akumulátory - u těchto akumulátorů nepoužívejte při nabíjení automatické programy.
Zvolte program pro nabíjení konstantním proudem. Nabíjecí proud nastavte na 1 C - to je na jednonásobek kapacity.
Některé moderní NiMH akumulátory lze nabíjet proudem až 1,6 C - viz dále.
Sanyo RC 3000 a Sanyo Twicell - tyto akumulátory lze používat podobně jako NiCd akumulátory. Skladovat je můžete ve vybitém stavu (?) a rovněž citlivost nabíječe pro vypnutí je vhodné nastavit jako u NiCd akumulátorů. Sanyo RC 3000 snesou nabíjecí proudy až 5 A.
Panasonic 3000 - tyto akumulátory by neměly být skladovány úplně vybité. V měsíčních intervalech se doporučuje provést jeden cyklus nabití/vybití a nabití na 10 % kapacity. Tyto akumulátory lze nabíjet proudem až 4 A.
Powers/ GP GT 3000R - lze nabíjet proudem až 3 A.

Olověné akumulátory (Pb) - při rychlém nabíjení lze nabíjet proudem 1 C.

Lithium manganoxidové akumulátory (LiMnO) - při rychlém nabíjení je možno použít nabíjecí proud 0,35 C. Tyto akumulátory je nutné skladovat v nabitém stavu.

Lithium-Iontové akumulátory (Li-Ion) - jmenovité napětí je 3,7 V / článek. Nabíjecí proud při rychlém nabíjení je max. 1 C. Tyto akumulátory se doporučuje skladovat ve vybitém stavu (?).

5. Montáž CE kroužku.

Na nabíjecí kabel je vhodné namontovat feritový odrušovací kroužek - a to 4 cm za banánky (od nabíječe). Dva kroužky s příslušenstvím jsou součástí nabíječe.

6. Připojení nabíječe a volba programu.

Nabíječ nejdříve připojte k autobaterii, případně k zapnutému síťovému zdroji. Při správném připojení se na displeji zobrazí :
"(c) schulze gmbh" a po krátké prodlevě i "isl 6-330 V7.11" - výrobce, typ nabíječe a verze software.
Poté se na displeji zobrazí zvolená citlivost vypnutí pro výstup 1.
Nakonec se na displeji zobrazí zpráva "ready" - nabíječ je připraven.
Vzhledem k tomu, že nápis je někdy delší než délka displeje, lze konec zprávy zobrazit současným stisknutím obou tlačítek.

Zobrazení a nastavení programu.
Po stisknutí jednoho z tlačítek se na displeji zobrazí aktuální nastavený program pro výstup 1. V případě potřeby zvolte tlačítky jiný nabíjecí (vybíjecí) program. Nabíjecí program se volí před připojením nabíjecích akumulátorů.
Po připojení akumulátorů, které chceme nabíjet, potvrdí krátký akustický signál start programu. Na displeji se budou krátce po sobě střídat údaje o nabíjecí době, napětí nabíjených akumulátorů, údaj o napětí autobaterie, a množství dodaného náboje, napětí nabíjených akumulátorů a aktuální nabíjecí proud.“
Příklad : "00 : 01 5.63 V 13.8 V" a "0.01 mAh 5.63 V 0.30 A".

Zobrazení nabitého nebo vybitého náboje při kombinovaných programech.
Současným krátkým stisknutím a uvolněním obou tlačítek se zobrazí nabitý/vybitý náboj (měření kapacity).
Příklad : ".75" - znamená 0,75 Ah, "1.8" - znamená 1,8 Ah.

7. Programy pro výstup 1.

Skupina 1 - pro nabíjení olověných akumulátorů.

Pb C - nabíjení vysokým proudem, případně oživení akumulátorů
Pb c - nabíjení nízkým proudem u baterie s nízkou kapacitou

Skupina 2 - pro vybíjení olověných akumulátorů.

Pb-d - vybíjení proudem max. 200 mA při přesném měření kapacity
Pb-D - vybíjení velkým proudem u baterií s vyšší kapacitou

Skupina 3 - pro vybíjení NiCd a NiMH akumulátorů konstantním proudem.

d-50mA - vybíjení proudem 50 mA při měření kapacity
d-0.1A - vybíjení proudem 100 mA při měření kapacity
d-0.2A - vybíjení proudem 200 mA při měření kapacity
d-0.3A - vybíjení proudem 300 mA při měření kapacity
d-0.5A - vybíjení proudem 500 mA při měření kapacity
d-0.8A - vybíjení proudem 800 mA při měření kapacity
d-1.0A - vybíjení proudem 1 A a měření kapacity

Po odpojení vybitých akumulátorů se na krátkou dobu zobrazí na displeji údaj o vybité kapacitě
- např. "- 1,78 Ah".

Skupina 4 - kombinované programy pro NiCd akumulátory.

auto -d - vybíjení a měření kapacity
auto cd - nabíjení/vybíjení pro test kapacity
auto 3dc - 3 cykly vybití/nabití pro formování akumulátorů a měření kapacity (6 údajů)
auto dc - vybíjení/nabíjení a měření kapacity a dodaného náboje
auto c - standardní program pro nabíjení kvalitních NiCd akumulátorů o kapacitě 0,1 až 4 Ah. Nabíjecí proud si nabíječ nastaví automaticky dle vlastností nabíjených akumulátorů. Nabíjecí proud se během nabíjení mění.

Skupina 5 - nabíjecí programy s nabíjením konstatním proudem pro NiCd a NiMH.

Pro nabíjení 1 až 30 NiMH, případně NiCd akumulátorů je vhodné použít nabíjecí program s manuálním nastavením nabíjecího proudu.
Lze nastavit tyto proudy (A) : 0,1; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5 a dále po 0,5 A až do 5,5 A.

Příklady použití :

I=C.1A - nabíjení pulzním proudem 0,4 A (průměrný proud 0,1 A) pro dlouhodobé formování
I=.25A - nabíjení bez časového omezení
I=0.3A - nabíjení proudem 0,3 A
I=0.4A - nabíjení proudem 0,4 A
I=0.5A - nabíjení proudem 0,5 A
I=0.6A - nabíjení proudem 0,6 A
I=0.8A - nabíjení proudem 0,8 A
I=1.0A - nabíjení proudem 1 A
I=1.2A - nabíjení proudem 1,2 A
I=1.5A - nabíjení proudem 1,5 A
I=2.0A - nabíjení proudem 2 A
I=2.5A - nabíjení proudem 2,5 A
I=3.0A - nabíjení proudem 3 A
I=3.5A - nabíjení proudem 3,5 A
I=4.0A - nabíjení proudem 4 A
I=4.5A - nabíjení proudem 4,5 A
I=5.0A - nabíjení proudem 5 A
I=5.5A - nabíjení proudem 5,5 A pro NiCd akumulátory

Po odpojení nabitých akumulátorů se na krátkou dobu zobrazí na displeji údaj o nabité kapacitě
- např. "+ 1,98 Ah".

8. Programy pro výstup 2.

Pro výstup 2 musí být před nabíjením nastaven typ akumulátorů (5 typů článků - viz níže), počet článků a nabíjecí proud (3 různé nabíjecí proudy - viz níže).
Nastavení : stlačte a držte tlačítko "+", potom připojte nabíječ k autobaterii (resp. k zapnutému síťovému zdroji) a za cca 3 vteřiny se zobrazí na displeji typ akumulátorů pro výstup 2. Tlačítko uvolněte a případně opakovaně stiskněte pokud chcete změnit požadovaný typ akumulátorů (článků). Tlačítkem "-" zvolíte (= uložíte) typ článků. Potom se zobrazí nastavený počet článků. Změnu nabíjených počtu článků můžete opět provést opakovaným stlačením tlačítka "+" a tlačítkem "-" zvolíte (nastavíte) počet článků.
Poté ještě nastavíte velikost nabíjecího proudu - postupujete analogicky jako výše - pomocí tlačítek "+" a "-".
Po tomto nastavení se ještě objeví nastavená citlivost vypnutí nabíjení (nastavení - viz odst. 9) a zpráva "ready" - nabíječ připraven. Po připojení akumulátoru(ů) na výstup 2 začne automaticky nabíjecí proces.

U výstupu 2 můžete vybírat z těchto programů :

1) nabíjení 1 - 6 NiCd proudy 100, 200 nebo 332 mA
2) nabíjení 1 - 6 NiMH proudy 100, 200 nebo 332 mA
3) nabíjení 1 - 4 Pb článků proudy 100, 200 nebo 332 mA
4) nabíjení 1 - 3 LiMnO článků proudy 100, 200 nebo 332 mA
5) nabíjení 1 - 3 Li-Ion článků proudy 100, 200 nebo 332 mA

9. Nastavení citlivosti pro ukončení nabíjení.

Po stisknutí obou tlačítek a následném připojení nabíječe k autobaterii (resp. k zapnutému síťovému zdroji) lze nastavit citlivost vypnutí nabíjení. Tlačítkem "+" vyberete požadovanou hodnotu : "normal" (normální - pro NiCd akumulátory), "sensit." (citlivé - pro NiMH akumulátory) nebo "sens.+d" (citlivé se zpožděním cca 8 minut) a tlačítkem "-" nastavení uložíte.

10. Napájení nabíječe z externí autobaterie.

Pokud použijete autobaterii 12 V, kterou máte namontovanou ve vozidle, tak nabíječ hlídá napětí této autobaterie tak, aby v ní zůstal potřebný náboj pro start motoru vozidla.
Ale pokud použijete jinou autobaterii (externí) pro napájení nabíječe, lze nabíječ nastavit tak, abyste maximálně využili kapacitu této externí autobaterie - stiskněte a držte tlačítko "-" a připojte nabíječ k autobaterii. Za cca 3 vteřiny se na displeji objeví nastavená hodnota při které nabíječ přestane pracovat - 10,5 V (tlačítko "-" uvolněte). Potom můžete tlačítky snížit tuto napěťovou hranici na 10 V.
Toto nastavení nelze trvale uložit - při dalším připojení nabíječe k autobaterii se automaticky nastaví standardní napěťová hranice ukončení práce nabíječe.

11. Použití síťového zdroje 230 V/50 Hz.

Pro napájení nabíječe lze teoreticky použít síťový zdroj, ale vysoký příkon nabíječe a neadekvátní zátěž mohou být příčinou problémů.
Tento zdroj by měl být schopen při výstupním napětí 12 ÷ 13,8 V dodat proud až 25 A. Firma Graupner prodává vhodný zdroj - Ultra Power 150 (objednací č. 6400).

12. Záruka a servis.

Záruční doba je 24 měsíců.
Servis zajišťuje dovozce : firma TOMÁŠ - Tomáš Vítek, Mračnická 1053/4, 102 00 Praha 10
e-mail : fatomas@mbox.vol.cz

13. Dodatek k verzi SW 8.00 a vyšší.

Výše uvedený návod platí pro verzi 7.
Software a částečně i HW nabíječů Schulze 330d bylo přepracováno a vylepšeno :

HOME Akumulátory Elektromotory Motory Nabíječky Přijímače RC soupravy Regulátory Serva Stavebnice Vrtule
BAZAR   Download   JAK OBJEDNÁVAT - FAQ   Odkazy   Manuály   Žebříček RC souprav   Kontakt   Email-objednávka